ELMER - software pro elektrotechniky, projektanty a revizní techniky

 

  ELMER software ®
  Úvod English


  Nabídka softwaru
 SchémataCAD
 EL-Revize
 EL-Spotřebiče
 EL-Testy


  Ke stažení zdarma
 Demoverze
 Prohlížeč CAD výkresů
 (otevře i formát DWG a DXF)
 i pro Android tablety, mobily
 Prohlížeč EL-REVIZE


  Ceník a jak objednat?
 Ceník softwaru
 Jak objednat?
 (na Slovensko)


  Ke stažení
  (pro stávající uživatele)
Instalační soubory
Doplňky do softwaru


  Kontakt
ELMER software s.r.o.
Pavlická 123/4
155 21 Praha 5 - Sobín

IČ: 25746987  (mapa)

autor softwaru:
Ing. Jiří Meisner


tel: (+420)220981202
       (+420)603413864

email: elmer@elmer.cz
Internet: www.elmer.cz
 Poslat dotaz

aktualizace: 12.6.2024

Historie změn, oprav a přidaných funkcí softwaru EL-Revize
(pro přehlednost jsou zde uvedeny pouze některé podstatnější změny a zdokonalení)

verze

datum

změna

18.4.1 2024/3 Aktualizované články z norem STN
18.4.0 2024/1 Aktualizované články z norem ČSN - elektro
18.3.9 2023/12 Aktualizované informativní seznamy norem ČSN a STN
18.3.9 2023/12 U obrázků v textu možnost volby tisknutelnosti. Například obrázek s naskenovaným podpisem - na vytištěné zprávě nebude, ale při exportu do PDF ano.
18.3.8 2022/11 Aktualizovaný informativní seznam norem ČSN. Přidáno číslování stránek do vzorových tiskopisů.
18.3.7 2022/7 Funkce pro hromadný export do PDF
18.3.7 2022/7 Nové funkce pro hromadné kopírování a přesun zpráv
18.2.0 2021/1 aktualizace seznamů norem ČSN a STN
18.1.0 2018/6 funkce pro vložení naměřených dat z přístroje MI 3152 EurotestXC do textu revizní zprávy
18.0.0 2018/2 Informativní seznamy norem ČSN a STN jsou aktualizovány k únoru 2018
16.1.0 2016/10 Nové funkce obdobné hromadnému tisku - hromadné sloučení všech zpráv do jednoho dokumentu

16.0.0

2016/2 v editoru nová funkce "vložit do sloupce"
16.0.0 2016/2 funkce  pro načtení databáze odjinud (např. z Excelu) do seznamu spotřebičů
16.0.0 2016/2 aktualizované informativní seznamy norem ČSN a STN
7.16 2013/3 Možnost fixních textů v kolonkách. Tyto fixní texty umožňují do kolonky doplnit jedině jeden z předvolených textů, např. "Ano/Ne" či "Vyhovuje/Nevyhovuje"
7.16 2013/3 Opravené termíny pro kontroly a revize spotřebičů a nářadí v souladu s platnými normami
7.16 2013/3 Nová nabídka formulářů podle platných norem
7.15 2012/11 V základní nabídce možnost více typů skupin zpráv
7.15 2012/11 Přehlednější nabídka vzorových formulářů se stromovitým uspořádáním a náhledem
7.15 2012/11 Sloučení české a slovenské verze softwaru do jedné společné
7.13 2012/4 Aktualizovaný informativní seznam norem ČSN a STN
7.12 2012/1 Nová funkce "Autorizace pomocí denního kreditu přes internet" pro majitele licenční USB klíčenky nabízí možnost používání softwaru určitý počet dní bez klíčenky. Tato volba garantuje funkčnost softwaru v případě problémů s klíčenkou anebo například během její výměny.
7.10 2011/8 Přidáno velké množství stručných citací s odkazy na příslušná čísla článků platných norem ČSN
7.10 2011/8 Databáze stručných citací a seznamu typických závad byly sloučeny do jedné databáze nazvané "Typické závady a stručné citace"
7.05 2011/6 Aktualizovaný informativní seznam norem ČSN a STN pro březen 2011
7.04 2010/12 Pro tisk všech dokumentů, zpráv a formulářů nyní lze do záhlaví a zápatí (které se opakují na každé tištěné stránce) přidat text s uživatelsky nadefinovanými proměnnými: aktuální stránka, počet stránek, datum tisku, čas tisku, soubor, cesta k souboru a dále libovolná databázová položka z formuláře jako je například číslo zprávy.
7.04 2010/12 Funkce automatického zálohování dat nyní hlídá aby soubor zálohy byl jinde než jsou vlastní data softwaru. Například když jsou data softwaru na pevném disku, tak záloha je automaticky doporučena na externí flashdisk.
7.03 2010/2 Vzorce a výpočty (výpočtová makra) nyní můžou být přímo integrovány ve parametrech každé kolonky formuláře. Nyní lze jednoduše vytvořit zcela samostatný formulář, na kterém jsou nadefinovány nejrůznější výpočty.
7.03 2010/2 Funkce (v hlavním menu "Volby") pro hromadný převod formátu souborů zpráv do formátů ZPR, FRM, PDF, HTML a RTF.
7.02 2010/1 Funkce automatického hledání dat softwaru v počítači
7.02 2010/1 Funkce přesunu datových struktur softwaru do jiné složky
7.02 2010/1 Přímé skenování do seznamu zpráv
7.01 2009/1 V případě spouštění softwaru z přenosného USB flash disku je nyní v softwaru zabezpečení, aby při případném předčasném odpojení flash disku během běhu softwaru nedošlo k chybě softwaru ani ke ztrátě dat
7.00 2009/1 prohlížení a hledání v informativním seznamu norem a stručných citacích je nyní mnohem více komfortní - pomocí webového prohlížeče
7.00 2009/1 více intuitivní ovládání programu - okna "Skupiny", "Objekty" a "Seznam zpráv byly sloučeny do jednoho okna
7.00 2009/1 byl aktualizován a rozšířen informativní seznam norem ČSN a údaje o jednotlivých normách byly rozšířeny o řadu detailních informací, včetně náhledu na úvodní stránku normy
6.90 2008/8 Byla podstatně zjednodušena struktura dat, zprávy jsou nyní ukládány v přehledných adresářích pod čitelnými názvy souborů
6.85 2007/10 Datové soubory (např. zprávy, databáze) můžou být odděleně v jiné složce než kam je software nainstalován, např. mezi dokumenty
6.84 2007/5 Soubory zpráv jsou nyní komprimovány - ušetří se až 80% místa, funkce v nabídce skupin pro hromadné zkomprimování starších zpráv
6.84 2007/5 V editoru lze volit barvy textu a pozadí
6.84 2007/5 Funkce hromadného tisku všech zpráv a všech seznamů objektů, spotřebičů a nářadí
6.80 2006/12 Nová funkce automatického zálohování dat.
6.80 2006/12 Zdokonaleno nastavení parametrů zpráv. Nyní lze jednoduše nastavit velikost stránky pro tisk.
6.74 2006/2 Export do formátů PDF a TIFF
6.73 2005/11 Rozšířená nápověda ve formátu HTML HELP
6.66 2004/4 Nová optimalizovaná verze softwaru s lepší funkčností ve všech verzích MS WINDOWS.
6.65 2004/1 Doplňková funkce pro export všech údajů ze skupin, objektů a zpráv do jedné tabulky - vhodné pro další zpracování, např. v Excelu
6.65 2004/1 V editoru zpráv lze nově použít velké písmo
6.60 2003/9 V textovém editoru lze vkládat a psát všechny znaky (UNICODE) např. řecká písmena
6.60 2003/9 software přejmenován na EL-Revize místo původního názvu Revize

6.50

2003/1

Změny v normách:
ČSN EN 50191 -33 1345-doplněno 47 článků.
ČSN EN 50272-2 (36 4380). Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 2: Staniční baterie -doplněno 34 článků.
Změna A2 ČSN 35 7107 část 3, ČSN 33 2000-4-46, změna Z3, ČSN 33 2030-doplněno 23 článků
Přidány nové normy: ČSN 33 0166+ Z1- doplněno 7 článků, ČSN 33 0167+Z1- doplněno 10 článků,
ČSN EN 61140 - 33 0500 - ochrana před úrazem el. proudem - doplněno 112 článků
ČSN 33 2000-1 (elektrické instalace budov)z ledna 2003 - doplněno 43 článků.
Nové vyhlášky: Vyhl. ČBÚ č.74/2002 Sb.- vyhrazená elektrická zařízení - 4 články, Vyhl. ČBÚ č.75/2002 Sb.- o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení - 10 článků Zákon č.124/2000 Sb.- změna zákonu č.174/1968 Sb. - 12 článků

6.50

2003/1

Databáze závad je doplněna o 258 závad

6.50

2003/1

Nový software - volně šiřitelný prohlížeč formulářů, pomocí kterého si kdokoliv může prohlížet i tisknout zprávy vytvořené v programu REVIZE

6.50

2003/1

součástí jsou nově články norem a formuláře pro ostatní VTZ

6.50

2003/1

Možnost editace termínů revizí a kontrol spotřebičů, automatické určení a zobrazení termínu podle zařazení

6.38 2002/12 Zdokonalen tisk, nyní lze bez problémů tisknout na všechny tiskárny. Tisk je nyní rychlejší.
6.38 2002/12 Software lze nainstalovat na počítači bez disketové mechaniky (instalace přes síť)
6.30 2001/11 Byly zapracovány ceníky 58-M/1997 část C 10 a ceník 800-741 část A 10, mj. ceníky pro kontroly a revize spotřebičů.
6.30 2001/11 V programu pro spotřebiče byla zapracována změna normy ČSN 33 1610 – změny termínů revizí.
6.30 2001/11 Úprava formulářů: Změna norem ve formulářích pro pracovní stroje. Doplněn byl protokol o určení prostředí a přidán nový protokol o určení prostředí v bytových domech.
6.30 2001/11 Články norem a seznam závad byly upraveny a rozšířeny. Byly zapracovány změny obsažené ve věstnících ČSNI (2000 až 2001).
6.30 2001/11 Byly aktualizovány články norem ČSN 33 2000-4-41, 33 0160, 33 0165, 33 2000-5-52, 33 0330.
6.30 2001/11 Přidány články z nových norem ČSN 33 2000-7-704, 33 2000 7-714, 33 2000-4-443.
6.30 2001/11 Jsou doplněny články z norem pro osvětlení ČSN 36 0011-1, 36 0011-2, 36 0011-3. a norma ČSN 33 2420 - Elektrické zařízení v divadlech.
6.30 2001/11 Byly doplněny bezpečnostní předpisy ČSN 33 1345, 34 3102, 34 3103, 34 3104, 34 3108, 33 3110. 
6.11 2002/4 Nově obsaženo v softwaru REVIZE - přenos a vložení naměřených dat z univerzálních měřících přístrojů MEGGER CM300, MEGGER CM500, C.A 6115, INSTALLTEST 61557, UNILAP 100, PU190, EUROTEST, KEW 6015
6.10 2001/7 Možnost posouvání seznamů (databází) kolečkem na myši.
6.10 2001/7 Program si automaticky pamatuje pozici v seznamu (databázi) - např. poslední prohlížený článek.

6.06

2001/2

Ve formulářích nahrazeny normy 33 2200, 34 3800, 34 1640.

6.06

2001/2

Zprávy, vytvořené ve verzi nižší než 5.0, se dokonaleji otevřou.

6.05

2000/12

Program při instalaci na síť může používat najednou více uživatelů (pouze v případě multilicence). Dialogové okno pro prohlížení článků norem a závad je čitelnější.

6.04

2000/11

přidaná funkce pro automatické zobrazení dialogu pro přidaní první nové skupiny, prvního objektu nebo první zprávy

6.03

2000/8

možnost definování vlastních klávesových zkratek v editoru

6.01

2000/4

opravena funkce textového makra, která ve verzi 6.00 způsobovala chybnou češtinu u maker delších než 80 znaků

6.00

2000/1

databáze článků norem a závad jsou rozšířeny o normy a změny vyšlé v roce 1999, zejména jsou přidané články z řady IEC 1200-52, 1200-53, ČSN 33 1610, 33 2550, 38 0810 a příklady vnějších vlivů v jednotlivých prostorách a termíny revizí v těchto prostorách (celkově je nyní v programu 1900 článků a 850 závad)

6.00

2000/1

přidané formuláře a upravené podle požadavků ITI a IBP (celkově je nyní v programu 50 formulářů), mj. zápis o školení pro kontrolu el. spotřebičů, protokol o určení vnějších vlivů, prohlídky svářeček, hlášení o měření kondenzátorů, revize el. zařízení jeřábu

6.00

2000/1

editor pro psaní zpráv je zdokonalen, např. je přidaná funkce o krok zpět, dokonalejší nastavení tisku

6.00

2000/1

prohlížení a hledání článků norem je nyní komfortnější (formou hypertextového prohlížeče)

6.00

2000/1

nově je součástí programu REVIZE softwarový doplněk SPOTŘEBIČE. Obsahuje nové funkce pro kontroly a revize spotřebičů včetně ručního nářadí (dle ČSN 33 1600, 33 1610). Program umožňuje přehledně evidovat a sledovat termíny jejich kontrol a revizí. Software umožňuje sestavit seznam spotřebičů a ručního nářadí ke kontrole i revizi a vytisknout provedené kontroly a revize, včetně seznamu nevyhovujících spotřebičů.

5.10

1999/5

databáze článků norem a závad jsou rozšířeny o normy a změny vyšlé v roce 1998, zejména jsou přidané články z řady ČSN 33 2000-5-52 (celkově je nyní v programu 1800 článků a 800 závad)

5.10

1999/5

přidané formuláře a upravené podle požadavků ITI a IBP (celkově je nyní v programu 45 formulářů), včetně prohlášení o shodě, kontroly zdravotnických přístrojů a nových formulářů na kontroly ručního nářadí, spotřebičů a tabulka přiřazení vodičů a kabelů.

5.10

1999/5

editor pro psaní zpráv je zdokonalen, nové funkce v programu umožňují například lépe vkládat odůvodnění závady do zprávy, automaticky číslovat zprávy.

5.10

1999/5

software je 32-bit aplikace

5.00

1998/1

možnost režimu úprav formuláře přímo při psaní zprávy

4.0

1996/4

první verze programu REVIZE pro MS WINDOWS pro prodej

3.7

1997/11

poslední verze pro DOS, další verze jsou pouze pro MS WINDOWS

2.0

1995/1

první verze programu REVIZE pro DOS pro prodej

zpět na EL-Revize

© 2024 ELMER software s.r.o.