ELMER - software pro elektrotechniky, projektanty a revizní techniky

 

  ELMER software ®
  Úvod English


  Nabídka softwaru
 SchémataCAD
 EL-Revize
 EL-Spotřebiče
 EL-Testy


  Ke stažení zdarma
 Demoverze
 Prohlížeč CAD výkresů
 (otevře i formát DWG a DXF)
 i pro Android tablety, mobily
 Prohlížeč EL-REVIZE


  Ceník a jak objednat?
 Ceník softwaru
 Jak objednat?
 (na Slovensko)


  Ke stažení
  (pro stávající uživatele)
Instalační soubory
Doplňky do softwaru


  Kontakt
ELMER software s.r.o.
Pavlická 123/4
155 21 Praha 5 - Sobín

IČ: 25746987  (mapa)

autor softwaru:
Ing. Jiří Meisner


tel: (+420)220981202
       (+420)603413864

email: elmer@elmer.cz
Internet: www.elmer.cz
 Poslat dotaz

aktualizace: 12.6.2024

Historie změn, oprav a přidaných funkcí softwaru SchémataCAD
(pro přehlednost jsou zde uvedeny pouze některé podstatnější změny a zdokonalení)

verze

datum

popis změny

23.0.8 2024/6 Při exportu do PDF lze zachovat pojmenování stránek
23.0.8 2024/6 Záložky stránek (dole na liště) mají nově i tlačítka "Na začátek" a "Na konec"
23.0.2 2023/11 Funkce exportu do SVG (z anglického Scalable Vector Graphics - škálovatelná vektorová grafika). Formát SVG je univerzálním formátem pro vektorovou grafiku. Každý webový prohlížeč vykreslí SVG. Tento formát je vhodný jako náhrada za zastaralé podobné formáty EMF a WMF.
23.0.1 2023/11 Funkce exportu do PDF nově umí exportovat i hladiny u všech prvků. Potom u takovéhoto PDF souboru se při prohlížení zobrazí jmenný seznam použitých hladin s možnosti volby viditelnosti jednotlivých hladin. Tím pádem jeden PDF soubor umožní přehlednější prohlížení a hlavně i tisk různých sestav - podle volby viditelnosti hladin.
23.0.0 2023/10 Funkce automatického oříznutí okrajů bitmapy - šikovná funkce například pro úpravu naskenovaných obrázků či dokumentů, když jsou naskenovány zbytečné bílé okraje.
23.0.0 2023/10 V konfiguraci je nově možnost větší tloušťky čar - vhodné pro zobrazení na monitorech s hodně jemným rozlišením obrazovky.
23.0.0 2023/10 V parametrech výkresu je nová volba - nastavení vlastní barvy pozadí výkresu.
23.0.0 2023/10 Výběr bodů myší - v okně vlastností prvků lze souřadnice bodů (x,y) kromě číselného zadání volit i graficky - pomoci ukazatele myši.
23.0.0 2023/10 Multičára (paralelní čáry) - všechny čárové objekty (např. čáry, oblouky, kružnice, křivky, spoje) nyní lze kreslit jako vícenásobné čáry (až 20 paralelních čar). Kromě počtu paralelních čar lze navolit rozteč mezi čarami a zarovnání podle směru vykreslovaní (doleva, doprostřed, doprava).
22.1.6 2023/5 Funkce skenování byla zdokonalena. Lze přímo skenovat i v 64-bit verzi softwaru. Dále lze přímo načítat fotky z mobilu nebo fotoaparátu.
22.1.5 2023/5 Nová volba v konfiguraci programu: Volba adresáře záloh, kam se budou průběžně automaticky ukládat kopie všech otevřených a rozpracovaných výkresů
22.1.3 2023/5 Nová volba v parametrech výkresu - limity kreslící plochy a šikovná funkce pro jejich automatické odhadnutí. Tato volba je velmi užitečná, když se pár prvků se ocitne úplně mimo běžnou kreslící plochu výkresu a místo výkresu je viditelná jen malá tečka v rohu. Toto zejména nastává při importu DWG/DXF výkresů z jiných programů, kde občas bývají takovéto „zapomenuté prvky“ na úplně nesmyslných souřadnicích např. X,Y= 100000000,100000000
22.1.3 2023/5 Lze nastavit libovolné pořadí sloupců a jejich viditelnost v tabulce (bloků, spojů) pro přehledný export do textové tabulky - pro následné vložení například do Excelu
22.1.3 2023/5 Při otevření nového pohledu (výkres nebo tabulka) se zachová výběr aktuálně označených prvků
22.1.1 2023/2

Hromadná změna hodnoty zvoleného konkrétního textového atributu u bloků nebo spojů nyní se aplikuje na všechny vybrané prvky, i když ten konkrétní textový atribut neměly doposud nadefinovaný.

22.1.1 2023/2 Když je otevřeno více pohledů na jeden výkres, ale na různé stránky, tak zdokonalená funkce přesunu prvků (pomocí myši) prvek vždy přesune, nově i na jinou stránku, nikoliv zkopírujte. Tato funkcionalita je vhodná například pokud je potřeba jen jeden ze dvou bloků křížové reference přesunout na jinou stránku téhož výkresu.
22.1.1 2023/2 Nová funkce přechodu na další blok ve skupině (klávesa D). Když jsou bloky ve společné skupině, tak lze touto funkcí pohodlně a rychle přecházet mezi jednotlivými bloky (i na různých stránkách), například pokud je to křížová reference nebo cívka relé a její jednotlivé kontakty.
22.1.0 2023/2 Nové menu "tabulka". Seznamy čili tabulky bloků a spojů jsou nyní "živé", lze v nich prvky (i hromadně) editovat a pak provedené změny se okamžitě projeví ve výkresu.
22.0.0 2022/10 více než 40 nových funkcí pro přímé kreslení nových typů grafických prvků:
například kružnice, elipsa, oblouk, výseč, úseč, trojúhelník, čtverec, rovnoběžník, lichoběžník, čtyřúhelník až osmiúhelník.
22.0.0 2022/10 volba průhledného pozadí nebo barvy pozadí u do exportu bitmapového formátu PNG
21.2.2 2022/9 volitelná velikost ikon na horní liště
21.2.2 2022/9 zdokonalen export a import bitmapového formátu PNG
20.0.4 2021/10 Uložení a načtení celé konfigurace softwaru do jednoho souboru
20.0.0 2020/3 Dvojbarevné čáry. Například u čárkované čáry lze nastavit dvě barvy, které se cyklicky střídají.
18.3.0 2018/11 volitelná přesnost zobrazování čísel v nastavení výkresu
18.1.0 2018/5 Nové volby u bloky "Stejné vlastnosti". Nyní takovéto stejné bloky na celém výkresu odkazují na jednu společnou referenci bloku, u které lze rychle a pohodlně upravovat vlastnosti všech stejných bloků, např. vzhled či název. Dále v menu "Blok" je nová funkce "Oddělit", která vybraný blok oddělí od bloků se stejnými vlastnostmi.
18.0.0 2018/1 Zdokonaleno načítání formátu DWG/DXF. Nyní je podporována poslední nová verze 2018 formátu DWG/DXF
17.1.0 2017/3 Do výkresu lze vkládat průhledné bitmapy (ve formátu PNG)
17.1.0 2017/3 Export do PDF byl zdokonalen o průhledné objekty - výplně i bitmapy
17.0.0 2017/1 Text lze převrátit "vzhůru nohama"
16.1.0 2016/9 Zdokonaleno načítání formátu DWG/DXF. Nyní jsou lépe načteny texty a velké výkresy.
16.1.0 2016/9 Zdokonalená funkce automatického vložení bloku do vedení spoje. Nyní lze vložit i blok s více než dvěma vývody.
16.0.1 2016/2 Zdokonaleno načítání formátu DWG/DXF. Nyní lze načítat i tabulky.
16.0.0 2016/2 Zdokonaleno načítání formátu DWG/DXF. Nyní lze načítat i trojrozměrné 3D výkresy, které lze otáčet v prostoru i promítat do nárysu, bokorysu a půdorysu.
15.1.0 2015/2 Výpisy, kusovníky (seznamy bloků a spojů) byly zdokonaleny. Nyní lze vypsat i prvky ze všech výkresů dohromady nebo jen sečíst označené prvky. Dále lze seznamy libovolně třídit a prohazovat pořadí sloupců. Je možné i zkopírovat jenom jediný řádek seznamu.
15.1.0 2015/2 Pomocí pravého tlačítka myši lze nyní přidávat nebo ubírat vrcholy najednou u více vybraných prvků. čar, polygonů a křivek.
15.1.0 2015/2 Hladinu "podle bloku" lze posouvat do popředí / do pozadí v pořadí hladin.
15.0.0 2015/2 Zdokonalena u usnadněna práce s programem při současné editaci jednoho výkresu ve více oknech. Nyní lze přepínat mezi stránkami a upravovat prvky v každém okně zvlášť.
14.5.0 2014/10 Text lze zrcadlit (otočit pozpátku)
14.5.0 2014/10 funkce "Rozložit na prvky" nyní funguje i v případě hromadného výběru prvků
14.5.0 2014/10 nová funkce "Vložit na stejnou pozici"
14.4.0 2014/9 Přehlednější barvy pozadí oken, lišt a menu pro příjemnější práci se softwarem.
14.4.0 2014/9 Nová funkce pravidelného automatického zálohování. V případě neočekávaného ukončení softwaru budou veškeré rozpracované výkresy automaticky obnovené.
14.3.0 2014/4 Funkce exportu do PDF nyní generuje i texty ke zkopírování
14.1.3 2014/2 Nové volby při přidání a smazání stylů nabízí možnosti jak zkonvertovat styl.
14.1.3 2014/2 Nové seznamy (výstupy do textové tabulky) : "Seznam délek stylů čar" a "Seznam ploch stylů výplní"
14.1.3 2014/2 "Seznam spojů" (výstup do textové tabulky) byl rozšířen o další sloupce: Pozice [X,Y] začátku a konce spoje
14.1.2 2014/1 "Seznam bloků" (výstup do textové tabulky) byl rozšířen o další sloupce: Pozice [X,Y]
14.1.2 2014/1 Možnost uložení (až osmi) pozic pohledů na výkres pro rychlou orientaci v rozsáhlejších výkresech
14.1.1 2014/1 Funkce "Smazat hladinu" byla zdokonalena o možnost přesunutí prvků do jiné hladiny
14.0.0 2014/1 Styly čar a výplní mají více voleb, např. barva, tloušťka nebo komentář (při načítání z DWG/DXF)
13.9.0 2013/12 Komplexní typy čar (např. čára s kolečky --o--o--o--o-- nebo s opakovaným textem --PLYN--PLYN--PLYN). Tyto komplexní typy jsou kompatibilní se specifikací AutoCAD a nyní jsou načítané i ve výkresech DWG/DXF. Komplexní typy čar jsou často používané pro kreslení inženýrských sítí.
13.8.0 2013/11 Nové funkce pro odstranění hladin z bloku. Například když se blok se skládá z prvků v různých hladinách, tak touto funkcí se všechny prvky bloku převedou do hladiny určené blokem.
13.8.0 2013/11 Nové funkce pro odstranění barev z bloku. Například když je blok barevný, tak touto funkci bude blok celý černý.
13.8.0 2013/11 Písma ve výkresu nyní můžou být kromě TTF (true type fonts) nově i SHX - čárová písma kompatibilní s písmy z AutoCADu (*,shx)
13.8.0 2013/11 V softwaru jsou nyní napevno obsaženy předdefinovaná písma SHX kompatibilní s nejběžnějšími písmy z AutoCAD, např. txt.shx,simplex.shx,romanc.shx
13.7.0 2013/10 Možnost volby hladin v detailu bloku. Prvky v bloku můžu být ve hladině "podle bloku" nebo můžou být ve vlastních hladinách.
13.7.0 2013/10 Nová volba v okně tisku pro poslání emailem ve formátu PDF
13.7.0 2013/10 Nová funkce pro odesílání výkresu emailem ve různých formátech, např. PDF, PNG
6.80 2013/7 Možnost editace palety bitmapy, která má 2,16 nebo 256 barev
6.80 2013/7 Průhlednost bitmapy - lze zvolit barvu (s tolerancí), která bude průhledná
6.79 2013/6 Načítání formátu DWG nejnovější verze 2013 (AutoCAD 2013).
6.79 2013/6 Nové komfortní dialogové okno editace textu, které se dynamicky zvětšuje podle šířky a počtu řádek editovaného textu. Velikost editovaného písma na obrazovce je nyní úměrná velikosti přiblížení textu na výkresu. Uchopením okna za levý/pravý okraj lze zadat šířku textu. Tímto oknem lze editovat jednak samostatný text, ale i popisy bloků, spojů, vstupů, vzdálenosti.
6.79 2013/6 Klávesová zkratka 'E' pro rychlou editaci textů. Takto lze editovat jednak samostatný text, ale i popisy bloků, spojů, vstupů, vzdálenosti. Mezi jednotlivými popisy u bloku se lze rychle přepínat klávesami "Page Up" a "Page down".
6.78 2013/5 Nové proměnné typu tabulka: - seznam referencí (které bloky jsou spolu v jedné skupině) a seznamy vstupů (seznam spojů připojených do bloku na jednotlivé pojmenované vstupy).
6.78 2013/5 Vstupy (dříve přípojné body) nyní lze pojmenovat. Názvy se pak zobrazují vedle vstupu. V seznamu spojů jsou nyní i názvy vstupů, podle kterých lze poznat na kterou svorku (vstup) vodič (spoj) vede.
6.78 2013/5 Více polí popisů u bloky. Nyní je možné až 8 popisových polí.
6.77 2013/3 Nové funkce pro práci na dvou monitorech. Možnost otevření dvou pracovních ploch současně. Tyto plochy jsou vzájemně inteligentně propojeny. Okno výkresu lze přesouvat mezi pracovními plochami. Také je možné otevřít jeden výkres ve dvou oknech, současně na dvou monitorech.
6.75 2013/1 Nový parametr "Zarovnání" u automatického indexování doplní čísla indexů nulami na jednotnou šířku (např. 001, 002, 003)
6.75 2013/1 Nový parametr "Korekce délky" u spoje pro sčítání délek spojů
6.75 2013/1 Zdokonalení funkce opakování v libovolném směru
6.75 2013/1 Nová funkce zrcadlení podle libovolné osy
6.74 2012/12 Možnost natočení obrázků (EMF) a bitmap (BMP) o libovolný úhel, nejenom o násobky 90°
6.74 2012/12 Automatické indexy pro popisy bloků a spojů byly zdokonaleny. Nyní je možné nastavit různý směr indexů na výkresu, např. zleva doprava. Potom při libovolné změně na výkresu budou ihned automatické indexy přepočteny. Dále lze nastavit rozlišení indexů na více stránkách nebo na jednotlivých dlaždicích.
6.74 2012/12 Popis spojů. Nyní lze spoje popisovat obdobně jako bloky, i včetně možnosti automaticky indexovat popisy spojů číselnou řadou.
6.73 2012/11 Panel "Vlastnosti" nyní nově nabízí možnost přepínání režimu zobrazovaní vlastností prvků:
a) vlastnosti jen vybraných prvků (seznam jednotlivých vlastností se dynamicky aktualizuje podle typu prvků)
b) nebo vlastnosti všech prvků ve výkresu (seznam vlastnosti je neměnná fixní tabulka)
c) případně vlastnosti jednotlivých typů prvků (seznam vlastnosti je neměnná fixní tabulka)
6.73 2012/11 Nové dialogové okno "Vlastnosti vybraných prvků v lokálním okně".
6.72 2012/10 Nové funkce "Zkopírovat do výchozích parametrů" a "Aplikovat výchozí parametry", např. pro přenesení stylu čar a výplní mezi prvky na výkresu.
6.71 2012/10 Nové větší a přehlednější ikony a modernější vzhled softwaru
6.71 2012/10 Nově se dá zapínat nebo vypínat zobrazování pravítek u okna výkresu
6.70 2012/10 Při kreslení pomocí myši automatické chytání na rohy objektů
6.70 2012/10 Při editačních operacích a úpravách pomocí myší je nyní vedle kurzoru myši okénko, ve kterém lze editovat souřadnice
6.64 2012/9 Přehlednější nastavování parametrů hladin a volba aktuální hladiny
6.64 2012/9 Ikony symbolů v panelu 'Vlastností' pro zlepšení orientace při výběru parametrů
6.64 2012/9 Možnost zakulacení vrcholů u obdélníků
6.64 2012/9 Nový prvek 'Pravidelný úhelník', pomocí které lze jednoduše nakreslit např. trojúhelník, šestiúhelník a to i včetně zakulacení vrcholů
6.61 2012/7 Postraní lišta (navigátor) pro volby všech vlastností prvků nyní může být volitelně vlevo (jako část původního okna knihoven) nebo vpravo.
6.60 2012/7 Nová postraní lišta (navigátor) pro volby všech vlastností prvků. Nyní je možné velmi rychle změnit např. typy čar, popisy, texty pouhým jedním kliknutím.
6.54 2012/6 Rozšířené volby pro změnu vlastností hromadného výběru prvků.
6.54 2012/6 Prvek "vzdálenost" má novou vlastnost a to styl čáry. Nyní lze vytvářet jednoduché kóty s šipkou přímo pomocí prvku "vzdálenost".
6.54 2012/6 Volba exportu do PDF ve vektorovém nebo v bitmapovém režimu. V případě, že bude PDF soubor určený pro tisk anebo jsou v něm poloprůhledné výplně, tak je vhodnější bitmapový režim exportu. Naopak, pokud uživatel chce PDF soubor hlavně prohlížet a přibližovat na obrazovce, tak je vhodnější vektorový režim.
6.53 2012/4 V konfiguraci softwaru je nová funkce pro hromadný přesun všech knihoven značek do jiného adresáře
6.53 2012/4 Rozšířené volby pro hledání v knihovnách
6.53 2012/4 Seznam bloků nyní lze sestavit selektivně podle kategorie bloků
6.52 2012/3 Vkládání proměnných textů do výkresu. Nyní lze do výkresu vložit desítky typů proměnných textů, které se automaticky aktualizují podle změny hodnoty zvolené proměnné. Některé typy proměnných: soubor (datum, čas, jméno, cesta), výkres (název, měřítko), formát výkresu, stránka, dlaždice, sektor, popis bloku.
6.52 2012/3 Sektory a křížové reference. Nyní lze celý výkres rozdělit na sektory (např. A1 .... Z9). Poté v každém bloku lze vložit proměnnou, která automaticky zobrazí referenci na pozici jiného bloku, a to v případě, že je blok součástí skupiny bloků. Například když cívka stykače a kontakty tvoří spolu skupinu bloků, tak u cívky se zobrazí pozice (sektor, stránka, dlaždice) jednotlivých kontaktů a naopak u kontaktů se zobrazí pozice (sektor, stránka, dlaždice) cívky. Nyní je velmi jednoduché kreslení takovýchto výkresů s křížovými referencemi.
6.52 2012/3 Prvky můžou být zobrazovány na více stránkách současně. Příklad použití je při kreslení situačních schémat, kde jednotlivé stránky jsou jako patra nad sebou - pak lze touto volbou zobrazit společné objekty na více stránkách - např. schodiště mezi patry.
6.52 2012/3 Nové editační funkce s referenčním bodem: posun, kopírování, duplikace, otočení
6.52 2012/3 Okno výběru barvy si pamatuje posledních 10 použitých barev
6.52 2012/3 Načítání externích referencí - výkresů, které budou automaticky připojeny k otevíranému výkresu. Vhodné například pro kreslení do stavebního podkladu, kdy právě tento podklad je samostatný výkres, jenom připojený jako externí reference. Načítání externích referencí je nyní možné i otevřením výkresu DWG/DXF, který se odkazuje na externí reference.
6.52 2012/3 Nová volba nerotovat text zajistí že bude text vždy čitelný v pevně zvoleném směru, nezávisle na otočení bloku.
6.52 2012/3 Automatická asociace dalších typů souborů, například DWG, DXF. Všechny tyto typy souborů můžete nyní přímo otevírat pomocí softwaru SchémataCAD, například poklepáním na ikonu souboru z Průzkumníku..
6.51 2012/1 Nová funkce "Autorizace pomocí denního kreditu přes internet" pro majitele licenční USB klíčenky nabízí možnost používání softwaru určitý počet dní bez klíčenky. Tato volba garantuje funkčnost softwaru v případě problémů s klíčenkou anebo například během její výměny.
6.50 2011/12 Vylepšené dialogové okno pro nastavení vlastností více prvků
6.50 2011/12 Přímé načítání formátu DWG verze 2007 (AutoCAD 2007,2008,2009).
6.49 2011/11 Přímé načítání formátu DWG nejnovější verze 2010 (AutoCAD 2010,2011,2012).
6.49 2011/11 Při exportu do DWG/DXF jsou nyní také exportovány všechny bitmapy (rastrové obrázky) obsažené ve výkresu. Poznámka: Při tomto exportu jsou 24-bitové barevné obrázky redukovány na 256 barev z důvodu komprimace.
6.48 2011/10 export do grafického formátu PNG
6.48 2011/10 Nová obecná vlastnost prvků - viditelnost. Touto volbou můžete jednoduše prvky skrýt.
6.48 2011/10 Další rozšířené možnosti tisku
6.47 2011/10

V konfiguraci softwaru je nyní nová volba typu vyhlazování hran textů na obrazovce. Optimální nastavení této volby je vhodné pro co nejlepší čitelnost malých textů. Jsou nabízeny tyto možnosti:

  1. Nevyhlazovaná písmena - ta sice někdy v malé velikosti vypadají více "kostičkovaně", ale na druhou stranu nikdy nevypadají "rozmazaně".

  2. Volba "ClearType" vyhladí hrany textů jakoby "barevným přechodem", který často zlepší čitelnost na LCD monitorech. Na druhou stranu tako volba může malá písmena některých "tenčích" fontů dost rozmazat.

  3. Volba stínování vytvoří co nejvěrnější tvar písma, který nikdy není deformovaný, ale zároveň hodně malá písmena jsou někdy méně výrazná a čitelná.

6.47 2011/10 V konfiguraci tisku je nová volba "tisknout jako vektorovou grafiku místo bitmapy". Tato volba má efekt pouze pro tisk na takovou tiskárnu, která nepracuje na principu bitmapového (rastrového) tisku. Toto zejména jsou virtuální tiskárny, které místo tisku vygenerují PDF soubor (např. PDF Creator, PDF Direct) nebo plotry. Tyto typy tiskáren mívají problémy s bitmapy, které můžou zkreslit, rozmazat anebo vytvořit nepříjemně kostičkovaný obrázek. Vektorová grafika vytváří čáry, které jsou hladké při libovolném přiblížení. Na druhou stranu má vektorová grafika omezení, např. nedokáže vykreslit poloprůhledné objekty, které se překrývají.

Naprostá většina běžných tiskáren (inkoustové a laserové) pracují na principu bitmapového (rastrového) tisku. Pro ně volba "tisknout jako vektorovou grafiku" není vhodná.

6.47 2011/10 Volby pro tisk výkresu byly podstatně rozšířeny. nyní lze dokonce tisknout i jen označenou část výkresu anebo jen aktuální pohled v okně na část výkresu. Dále program jasněji varuje před nechtěným zmenšením výkresu anebo před chybějícím obarvením hladin. Funkce "Vzhled před tiskem" byla přesunuta do okna "Tisk".
6.46 2011/8 Nová vlastnost prvků - zamykání. Takovéto zamčené prvky nelze nijak smazat či posunout, ale lze je jen odemknout. Velmi výhodná je tato volba např. pro zamknutí podkladu pod výkresem.
6.46 2011/8 Export do formátu PDF byl podstatně rozšířen a zdokonalen. Nyní lze exportovat libovolné velikosti a formáty výkresů (např. i A0) a to ve vysokém rozlišení - až 2400dpi. Nyní je možné jednoduše vytvořit PDF soubor z výkresu, buďto funkcí "Export" anebo "Tisk". Také je možné použít funkce  hromadné konverze výkresů do PDF.
6.46   Nová vlastnost výplní - částečná viditelnost čili průhlednost. Pomocí této volby lze docílit částečné viditelnosti při překrývání prvků.
6.45 2011/6 Styl písma nyní přehledně zobrazuje jednak uživatelem nadefinované styly písma ve výkresu a také všechna použitá písma (fonty) ve výkresu.
6.45 2011/6 Rychlý výběr barev byl rozšířen o řadu nových barevných odstínů.
6.45 2011/6 Při načítání DWG/DXF jsou zachovány všechna písma a správně zobrazeny.
6.45 2011/6 U textu je rozšířená volba barvy - buďto podle stylu písma anebo jiná, konkrétní barva
6.45 2011/6 U textu je nový parametr - "Fakt šířky". Určuje roztažení písma.
6.44 2011/4 Síť pomocných linek je nyní nad výkresem
6.44 2011/4 U vzdálenosti byl přidán implicitní styl písma
6.44 2011/4 Ve stylech šrafů nyní lze načítat soubory šrafů z AutoCADu - (*.pat) soubory
6.44 2011/4 Při importu DWG/DXF se nyní načítají všechny vložené OLE objekty, např. bitmapy, WMF obrázky nebo tabulky
6.44 2011/4 U spoje jen nyní automaticky vypočítána vhodnější dráha spoje
6.44 2011/4 Referenční bod u spoje umožňuje komfortně měnit dráhu automatického spoje
6.44 2011/4 Lze zobrazit textový popis u spoje, např. styl spoje (typ kabelu) a další volitelné textové atributy
6.43 2011/1 Nová možnost zarovnání textu k základní lince písma.
6.43 2011/1 Výška písma je nyní určena přesnou výškou velkých písmen (oproti dřívější výšce, která byla i včetně háčků a čárek nad písmeny). Tím pádem zcela odpovídá výška písem i importu/exportu do DWG/DXF/DGN.
6.43 2011/1 Výběr písem (fontů) je nyní velmi komfortní. Zobrazuje se i náhled písem a také to jestli obsahují českou diakritiku (písmena s háčky a čárky)
6.43 2011/1 Do výkresu nyní lze přímo vkládat TrueType písma (písma ze souborů *.ttf), i když takováto písma nejsou nainstalovány v MS WINDOWS. Více viz: Schéma-Parametry-Styly-Použitá písma.
6.43 2011/1 Spolu s výkresem jsou do nyní souboru ukládány obrysy všech použitých znaků písem ve výkresu (kromě nejpoužívanějších "Arial" a "Arial Narrow") . Více viz: Schéma-Parametry-Styly-Použitá písma. Tím pádem bude text vždy správně zobrazen, i v případě otevření výkresu na jiném počítači na kterém není nainstalováno použité písmo.
6.43 2011/1 Hrany výplní a textů jsou nyní na hranách vyhlazovány (při vykreslování na obrazovce). Například při zobrazení malého textu tato funkce velmi zlepšuje čitelnost textu.
6.43 2011/1 Ve stylu písma nová volba velkosti plochy kolem textu, použité například pro barvu pozadí textu
6.42 2010/8 Nová volba "viditelnost" u atributů součástky. Možnost hromadné záměry atributů u vybraných součástek - tuto funkci lze například použít pro zneviditelnění atributů načtených ve výkresech DWG/DXF.
6.42 2010/8 Nyní i bez licenční USB klíčenky se software SchémataCAD také spustí, ale jen v režimu prohlížeče. V tomto režimu je možné pouze pohlížet a tisknout výkresy, ale není možná editace výkresů a provádění změn.
6.41 2010/6 Styly šrafů byly rozšířeny o definice šrafů kompatibilních s DWG/DXF specifikací.
Nyní při načtení DWG/DXF výkresů jsou veškeré definice šrafů přidány mezi styly šrafů.
Také při exportu do DWG/DXF jsou definice těchto šrafů zachovány.
6.40 2010/5 Při exportu do DWG/ DXF se nyní exportuje i prvek "Výřez" (který zobrazuje pohled na jinou část výkresu)
6.40 2010/5 Nová funkce "Výběr uložit jako", která umožňuje jednoduše části výkresů uložit do oddělených souborů.
6.40 2010/5 Vykreslování výplní je nyní přesnější a rychlejší, výplně jsou mnohem lépe vykreslovány např. při exportu do PDF přes virtuální tiskárnu  PDF Creator
6.40 2010/5 Nová funkce, která automaticky odhadne měřítko při vložení bloku z knihovny do výkresu. Odhad měřítka je prováděn podle aktuálního přiblížení výkresu.
6.40 2010/5 Nové funkce pro knihovny, například: Třídění prvků, zkrácení názvů souborů, vložení rozdělených bloků, otevření složky v průzkumníku
6.40 2010/5 Nová funkce vkládání DWG/DXF bloků jako jedné součástky s atributy. Například značky od výrobce Schrack jsou díky této funkci nyní zcela správně vloženy do výkresu.
6.40 2010/5 Import DWG a DXF byl rozšířen o načítání atributů - nyní se načtou bloky s atributy (např. katalogové číslo a popisy u bloků). Také v textovém výpisu použitých součástek jsou tyto atributy viditelné.
6.40 2010/5 u atributů byly kromě názvu a hodnoty přidány i popisy - v souladu s nastavením atributů ve výkresech DWG a DXF
6.40 2010/5 parametry výkresu - nastavení formátu a okrajů byly ještě více zjednodušeny
6.40 2010/5 do DWG souborů se nyní automaticky nahrávají náhledy na výkres.
6.40 2010/5 maximální počet hladin (vrstev) ve výkresu může být větší až 65536
6.40 2010/5 Soubory výkresu jsou nyní účinně komprimovány, jejich velikost je oproti starším verzím zpravidla 2x menší. V případě rastrových (bitmapových) obrázků obsažených ve výkresů je komprimace ještě mnohem více efektivnější.
6.32 2010/1 maximální počet bloků (součástek) ve výkresu může být větší než 65536
6.31 2009/12 kromě zakulacených konců čar je nyní možné zvolit i rovné konce čar
6.31 2009/12 zdokonalený export do formátu DWG
6.30 2009/11 Nové značky od výrobců Schrack, OEZ, Moeller, ELKO, Lovato. Ke stažení v sekci "Aktualizace" - v novém formátu (*.kni).
6.30 2009/11 Nové funkce s knihovnami značek pro načítání a generovaní samostatných souborů knihoven značek (*.kni). Nyní lze do knihoven softwaru SchémataCAD velmi jednoduše přidávat další sady značek, které jsou obsaženy v souborech (*.kni). Takto lze přidávat značky ve formátech SCH, DWG, DXF, DGN.
6.30 2009/11 Nová funkce "Vložit jako nový výkres" pro rychlé vytvoření nového výkresu z aktuálně zkopírované části výkresu
6.30 2009/11 Nová funkce pro hromadný převod formátu souborů - SCH, DWG, DXF, DGN, EMF, WMF, TIF, BMP
6.30 2009/11 Nová volba "Zobrazit jen vybrané hladiny" u prvku "výřez" - vhodná pro zobrazení jenom určitých hladin
6.26 2009/8 Nová volba "barva" u prvku "výřez" - vhodná pro tisk hladin v různých barvách.
6.26 2009/8 Horní lišta transformací (posun, pozice, rozměry, zvětšení, otočení) je nyní zjednodušena a je přehlednější.
6.26 2009/8 Parametry formátu výkresu jsou nyní ještě více zjednodušené. Nyní se před tiskem nebo před náhledu na tisk testuje jestli se výkres správně vejde ve zvoleném měřítku na papír. Když tomu tak není, tak se automaticky navrhne rozdělení více na více dlaždic.
6.25 2009/7 Mírně odlišná volba zvětšení stylu čáry (např. čárkovaná) - nyní je nyní nezávislá na šířce čar.
6.25 2009/7 V nastavení programu je nyní možné navolit tisk v barvách, v odstínech šedi nebo pouze černě
6.25 2009/7 Nová funkce pomocí které lze pohodlně nadefinovat rozvržení pro tisk jen zvolené části výkresu
6.25 2009/7 Rozšířené a zjednodušené parametry výkresu - jednoduché stanovení velikosti kreslící plochy, výběr formátu papíru a volba okrajů při tisku . Volba pro kreslení na více dlaždic nyní přímo dokáže odhadnout potřebný počet dlaždic, na které bude výkres rozložen.
6.25 2009/7 Nové volby při stanovení nebo změny měřítka výkresu, včetně funkce která sama odhadne měřítko - tato volba je vhodná při načtení výkresu ve formátech DWG, DXF, DGN a následného určení vhodného měřítka.
6.24 2009/4 Do knihoven značek lze nyní přímo včlenit knihovny bloků DXF a DWG.
S výhodou lze tuto funkci využít pro přidání katalogů od dodavatelů a výrobců, kteří mají pro projektanty k dispozici značky a schémata ke stažení na svých www stránkách. Např. OEZ, ABB, Schrack, Moeller, atd...
6.24 2009/4 Nové volby pro kopírování prvků z knihovny - kopírování včetně hladin nebo bez hladin, kopírování včetně barev nebo černobíle, kopírování ve zvoleném měřítku
6.24 2009/4 Import a export ve formátu DGN, ve verzi V7 (Microstation).
Tento formát například požaduje "Stredoslovenská energetika".
6.23 2009/2 V případě spouštění softwaru z přenosného USB flash disku je nyní v softwaru zabezpečení, aby při případném předčasném odpojení flash disku během běhu softwaru nedošlo k chybě softwaru ani ke ztrátě dat
6.22 2008/10 Rozšířené vlastnosti prvků při hromadném výběru - nyní lze najednou měnit veškeré parametry vybraných prvků
6.22 2008/10 Automatizované vkládání součástky přímo do spoje - při přesunu součástky pomoci myši nad spoj se nabídne vložení do spoje a naopak při smazání  součástky se automaticky spojí odpovídající konce spojů
6.22 2008/10 Nové volby u nastavení hladin - třídění, filtr podle části názvu, výška hladiny
6.22 2008/10 Možnost seskupování součástek do jedné skupiny, která obsahuje více spolu svázaných součástek. Přiklad je cívka stykače spolu s odpovídajícími kontakty. Tyto navzájem svázané součástky mají jeden společný index a lze je kopírovat pouze najednou dohromady
6.22 2008/10 Rozšířené možnosti pro vkládání bitmapových obrázků ve formátu JPG. Obrázky JPG nyní jsou nyní do výkresu vloženy v originálním komprimovaném formátu.
6.21 2008/8 Rozšířené volby třídění prvků do hladin
6.20 2008/5 Rozšířený export z výkresu který má více stránek. Každá stránka je nyní exportována do samostatného souboru.
6.20 2008/5 Volitelná šířka odstavcového textu
6.20 2008/5 Více výkresů v jednom souboru a nový typ grafické entity "Výřez". Společní zobrazování těchto výkresů lze navzájem propojit entitou "výřez" - to například znamená, že v jednom výkresu lze mít pohledy na výřezy z ostatních výkresů
6.20 2008/5 Importované výkresy DWG a DXF jsou načteny do jednoho souboru včetně dalších rozvržení, kromě vlastního pohledu na model. Tím pádem jsou načteny a správně zobrazovány i výřezy - pohledy z rozvržení na různá místa v modelu
6.20 2008/5 Přímá podpora importu z formátu DWG 2004/2005
6.20 2008/5 Náhled na otevíraný výkres při výběru souboru pro otevření
6.10 2008/2 Pro příjemnější a přesnější kreslení se prvek posouvaný myší automaticky chytá na hrany prvků a do kolmých směrů
6.10 2008/2 Užitečná funkce pro hledání součástky z výkresu v knihovnách
6.10 2008/2 Možnost načítání formátu DWG až do nejnovější verze 2008
6.10 2008/2 Nové styly čar - například šipky, klikaté čáry, čáry s křížky
6.01 2007/7 Zdokonalené zarovnávání do mřížky při kopírování více prvků najednou
6.00 2007/7 V konfiguraci softwaru lze volit cesty k souborům, ke knihovnám značek a ke vzorovým souborům
6.00 2007/7 Lze volit měřítko při přenášení značek z knihovny do výkresu
6.00 2007/7 Okno detailu značky v okně knihoven
6.00 2007/7 Příklady ukázkových schémat lze přímo otevřít volbou "Soubor - Otevřít příklad..."
6.00 2007/7 Automatický styl písma pro popis a hodnotu značek
6.00 2007/7 Nastavení pomocné mřížky lze volit buďto pro každý výkres zvlášť anebo globálně v konfiguraci softwaru
6.00 2007/7 Editace detailu součástky v tom samém okně jako je výkres na kterém je tato značka
6.00 2007/7 Hromadné skenování s výběrem řady volitelných parametrů. Skenování přímo do řady souborů TIFF nebo PDF
6.00 2007/7 Slučování polygonů do jednoho složeného polygonu - funkce XOR - takto lze vytvářet polygony s dírami
6.00 2007/7 Text lze rozložit na složené polygony. Každé písmeno je jeden složený polygon
6.00 2007/7 Logické operace s polygony - součet (OR), součin (AND), rozdíl (XOR)
6.00 2007/7 Okno výběru značk z knihoven je zcela přepracováno, dřívější soubory knihoven (*.kni) byly převedeny na strukturu podadresářů, každá značka je samostatný soubor.
6.00 2007/7 Možnost nadefinování hladin u značek v knihovnách
6.00 2007/7 Pomocné vodící linky na výkresu pro rychlejší a přesnější kreslení, posunem vodící linky se posunou i všechny prvky, které jsou na vodící linku přilepeny
6.00 2007/7 Funkce "Nový soubor" s nabídkou předdefinovaných vzorových souborů
5.77 2007/6 Zdokonalený export do DXF/DWG  do vyšší verze R14 - nyní jsou zachovány styly použitých písem (např. Arial, Courier) a výplně jsou generovány nikoliv trojúhelníky (jako do verze R12), ale zcela přesnými výplněmi (které podporuje verze R14)
5.77 2007/6 Nyní lze kreslit s podstatně větší přesností čísel. Všechny číselné hodnoty byly zpřesněny všech z šesti míst na 15 míst. Např. výkresy z AutoCADU budou nyní načteny v plné přesnosti, nedojde k žádnému zaokrouhlení a zkreslení
5.73 2007/1 Při kreslení a modifikaci prvků pomocí myši není nutné držet levé tlačítko myši.
5.73 2007/1 Nová funkce hromadného nahrazování textů ve výkresu
5.70 2006/6 Rozšířené možnosti tisku
5.70 2006/6 Funkce pro kreslení na více stránek
5.63 2006/3 Export do formátů PDF a TIFF
5.62 2005/11 Pomocné vodící čáry při kreslení
5.62 2005/11 Otáčení prvků myší
5.61 2005/11 Rozšířená nápověda ve formátu HTML HELP
5.61 2005/11 Kalkulačka a výpočty v editačních řádkách - např. v editační řádce lze vynásobit tloušťku čáry: 0.25*2
5.60 2005/10 Načítání souborů DWG bylo podstatně zdokonaleno a zkvalitněno. Tato verze softwaru SchémataCAD bezchybně načte libovolný výkres ve formátu DWG až do verze 2002. Občasné dřívější problémy při načítání DWG se u této verze již nevyskytují.
5.60 2005/10 Zcela nová funkce pravého tlačítka myši nabízí nové volby podle místa kde se nachází kurzor myši: Tyto volby umožňují elegantní přidávaní a ubírání vrcholů čar, polygonů a křivek, spojování čar, rychlé editace atributů u součástky.
5.60 2005/10 Možnosti stylů zdí nebo spojů byly rozšířeny o další volby, které podstatně zjednodušují práci se styly zdí a spojů.
5.60 2005/10 Možnosti čáry rozšířeny o volbu měřítka typů čáry. Možnosti výplně rozšířeny o volbu měřítka velikosti výplně.
5.60 2005/10 Zdokonaleny funkce pro změnu pozice, posunutí, zvětšení a natočení prvků
5.60 2005/10 Zamykání otevřených souborů - výhodné pro práci několika uživatelů na síti současně, aby nemohli omylem otevřít a modifikovat stejný soubor.
5.51 2005/4 Import DXF/DWG rozšířen o načítání výplní a šrafů
5.50 2005/1 Nová volba u textu - zarovnání vpravo nebo na střed
5.50 2005/1 Nový elementární prvek pro kreslení - oblouk definovaný třemi body
5.50 2005/1 Nový typy a možnosti výplní, možnost definování libovolné uživatelské výplně
5.45 2004/12 zobecnění elementárního prvku oblouk – příklad použití je při rozříznutí kruhu funkcí pilka nebo při rozložení textu na křivky
5.45 2004/12 větší rozsah funkce lupy - výkres je možné přiblížit až na 999999%
5.45 2004/12 volba jazyka prostředí softwaru – česky, slovensky, anglicky
5.44 2004/11 Přepracováno okno výběru součástek z knihoven
5.41 2004/11 Nové a přehlednější horní lišty nástrojů
5.40 2004/11 Nový typ grafického prvku - křivka (spline). Křivka je podobně jako polygon definována více body a může být uzavřená i vyplněná. Pomocí křivky lze jednoduše  vytvářet prvky libovolného vzhledu a složitosti.
5.40 2004/11 Nové operace s rastrovými obrázky (bitmapy) - otáčení, zrcadlení, změna barevné hloubky, inverze, rozdělení pilkou, vyhlazování kostičkovaných okrajů při vektorizaci obrázku
5.40 2004/11 Kreslení kružnic a elips pomocí dvou bodů
5.40 2004/11 Alternativní volba tisku písem pro bezchybný tisk písem, rychlejší tisk více kopií
5.40 2004/11 Kopírovaní mezi výkresy i včetně hladin
5.32 2004/9 Funkce exportu do DXF/DWG dokonaleji vykreslí všechny tvary výplní
5.32 2004/9 Korigována chyba MS WINDOWS 95/98/ME, která mohla způsobit, že ve verzi 5.26-5.31 nešlo psát z jiné klávesnice než české, např. ruské
5.31 2004/8 Volitelná asociace přípony .sch, možnost spuštění softwaru na duálních monitorech
5.30 2004/7 Zdokonalen import DWG formátu, nyní lze bez problémů načítat všechny výkresy DWG včetně výkresů z AUTOCADu 2002
5.28 2004/6 Export do EMF/WMF/BMP rozšířen o volbu rozlišení - DPI
5.26 2004/5 Nová optimalizovaná verze softwaru s lepší funkčností ve všech verzích MS WINDOWS.
5.25 2003/10 V parametrech výkresu lze zadat násobek zobrazování vzdáleností a kót ve výkresu
5.25 2003/10 V konfiguraci exportu do DXF/DWG nová volba pro obarvení prvků podle barvy hladiny
5.25 2003/10 U šrafování lze volit odděleně barvu šrafu a výplně
5.24 2003/10 Jednodušší práce s knihovnou značek, knihovnu lze otevřít ve více oknech najednou
5.23 2003/10 Export do DWG/DXF exportuje již také bílou barvu.
5.23 2003/10 Při editaci textového řádku lze vyvolat pomocnou tabulku speciálních znaků (Ctrl+Q) pro pohodlné vložení libovolného speciálního znaku (např. zlomku, řeckého písmena, matematického symbolu) v kódování UNICODE.
5.23 2003/10 Import obrázků byl rozšířen o další formáty: JPEG, TIFF, GIF, PNG, EMF
5.23 2003/10 Zdokonalené kreslení pomocí nového režimu: "Pravoúhlé kreslení". Také nově při přesunu prvku kurzor indikuje přesnou cílovou pozici.
5.22 2003/10 nová funkce pro rychlé posouvaní pohledu na výkres, kterou lze jednoduše aktivovat prostředním tlačítkem myši
5.21 2003/9 výrazně zrychleno vykreslování čárkovaných čar (např. v rozsáhlém výkresu z AUTOCADU)
5.20 2003/9 software přejmenován na SchémataCAD místo původního názvu Schémata
5.11 2003/8 Při importu DXF a DWG zdokonaleno načítání textů
5.10 2003/6 Plná podpora textových znaků ze všech abeced (kódování UNICODE) např. lze najednou psát české znaky, řecké symboly a azbuku a všecny další znaky, které najdete v mapě znaků.

 Příklady, kde nyní všude lze použít libovolné znaky:
- všechny texty viditelné na výkresu (text, součástka, spoj, kóta)
- v seznamů součástek a spojů a v exportu těchto seznamů do EXCELU nebo WORDU
- názvy stylů čar, výplní, zdí, spojů a textů
- názvy hladin
- komentář výkresu

5.10 2003/6 Vylepšený import a export formátu DXF/DWG - všechna písmenka v textech jsou nyní správně zobrazovány (české znaky, řecké symboly, abzuka, atd...)

5.10

2003/6 Export výkresu do vektorového formátu EMF

5.01

2003/6

U součástek lze zobrazovat i další atributy kromě popisu a hodnoty.

5.00

2003/5

prvek typu vzdálenost umožnuje volit typ písma

5.00

2003/5

import z DWG/DXF nyní načítá všechny styly čar (např. čára čerchovaná, čárkovaná) a také i styly písem

5.00

2003/5

sčítání délek spojů (kabelů) podle použitých stylů.

5.00

2003/5

široké možnosti při definování stylů čáry - lze nadefinovat libovolný průběh čáry (čárkovaná, čerchovaná, atd.) i s opakovaným vzorem (např. křížky)

5.00

2003/5

Styly čar, výplní, zdí, spojů a textů. Tyto styly a odpovídající funkce výrazně urychlují tvorbu výkresu. Styly dávají kreslení novou dimenzi a posouvají software SCHÉMATA kvalitativně výše.

4.59

2002/11

zdokonalen tisk, nyní lze bez problémů tisknout na všechny tiskárny

4.59

2002/11

Software lze nainstalovat na počítači bez disketové mechaniky (instalace přes síť)

4.58 2002/10 ve výpisu spojů jsou délky spojů
4.54 2002/5 Knihovny značek byly podstatně rozšířeny. celkově je nyní v knihovnách přes 1000 značek.

4.51

2002/5

Nové vlastnosti součástek - tloušťka a barva součástky

4.51

2002/5

Vylepšený import DXF formátu

4.51

2002/5

Import a export výkresů ve formátu DWG (Autocad, všechny verze)

4.51

2002/5

Při ukládání se automaticky vytváří záložní *.BAK soubory

4.50

2002/4

Nový elementární prvek - vzdálenost. Nyní lze kreslit vzdálenosti i kóty. Volba formátu vzdálenosti jednotně pro celý výkres.

4.50

2002/4

Volně šiřitelný prohlížeč. Výkresy *.SCH můžete poslat spolu s volným prohlížečem SCH_VIEW.EXE. Prohlížeč kromě prohlížení umožňuje tisk a export do formátů BMP, WMF

4.50

2002/4

Nová vlastnost čar: uživatelský definované typy čar. Lze nadefinovat motiv, který se bude po zvoleném kroku opakovat po čáře. Např. do situačního výkresu lze kreslit libovolné typy vedení.

4.50

2002/4

Možnost kreslení šipek (jedno i oboustranné)

4.50

2002/4

Nová funkce: odeslat výkresy e-mailem (i včetně volně šiřitelného prohlížeče)

4.50

2002/4

Zdokonalená funkce "výběr prvků" - Lze přidat do výběru, odstranit z výběru nebo zpřesnit výběr.

4.50

2002/4

Nová funkce - zarovnání objektů. Vybrané objekty lze zarovnat vodorovně nebo svisle.

4.50

2002/4

Nová funkce - rozmístění objektů. Vybrané objekty lze rovnoměrně rozmístit

4.50

2002/4

Nová funkce - sjednocení velikosti. Vybrané objekty budou mít stejnou velikost.

4.50

2002/4

Nová funkce - otočit směr. Použití např. u šipky nebo u jednosměrného typu čáry

4.50

2002/4

Volba měřítka pohledu na výkres přímo v horní liště.

4.50

2002/4

Volba formátu výkresu zdokonalena, Měřítko výkresu je uvedeno nyní jako poměr dvou čísel. Při změně měřítka se automaticky přepočítá velikost a umístění všech prvků na výkresu.

4.50

2002/4

Nové volby u mřížky výkresu. Lze navolit bodovou i čárovou mřížku. Nezávisle na sobě lze volit uchycování do mřížky a zobrazování mřížky.

4.50

2002/4

U hladin byla sjednocena volba tisknutelná a viditelná. Nyní je každá viditelná hladina i tisknuta.

4.50

2002/4

Přidána možnost zobrazování dalších atributů u součástky.

4.50

2002/4

Při kreslení nového prvku se přenesou vlastnosti z označeného prvku. Například při kreslení nové čáry, spoje nebo zdi.

4.50

2002/4

Nové volby do konfigurace: Tisknout vše jenom černě, import z DXF je vždy černý, volba barev u mřížky, pozadí a okrajů kreslící plochy

4.50

2002/4

Přepracovaná horní lišta. Lišta je přehlednější a obsahuje víc informací. Lištu lze skrývat.

4.50

2002/4

Nová lišta nástrojů - transformace a vlastnosti. Lištu lze skrývat. Lišta umožňuje rychlou změnu posunu, velikosti a otočení. Také lze nyní z lišty rychle měnit vlastnosti čáry, výplně, zdi, spoje a textu.

4.50

2002/4

Podstatně zdokonalené zobrazování okna knihoven. Okno se nyní neplete na pracovní ploše. Okno lze skrývat.

4.50

2002/4

Při vektorizaci lze zvolit inverzní barvy

4.24

2001/10

Odstranění problémů při tisku

4.22

2001/9

Nová funkce: Opakování výběru s volbou směru a počtu opakování

4.21

2001/7

Automatický spoj lépe propojí libovolně natočené součástky

4.20

2001/4

Možnost zvětšování výkresu kolečkem na myši

4.20

2001/4

Dokonalejší kreslení zdí - volba osy zdi - uprostřed zdi, na levé nebo pravé straně zdi.

4.20

2001/4

Při kreslení čar se na dolní liště píše délka a úhel čáry.

4.11

2001/3

Pro lepší orientaci jsou typy výplní a typy čar v rolovací nabídce označeny pořadovým číslem.

4.11

2001/3

Při posunu prvků mimo kreslící plochu (do šedé oblasti) jsou tyto prvky plně viditelné (prvky nezmizí za okraj okna).

4.10

2001/2

Grafický prvek "Oblouk" je zdokonalen - nyní je možné oblouk různě tvarovat {Beziérova křivku)

4.10

2001/2

Natočení součástky lze libovolně volit (není omezeno na 0°,90°,180°,270°}

4.10

2001/2

Program může při vkládání a kopírování součástek automaticky indexovat popsané součástky (např. R1, R2, R3....). Automatická indexace se zapíná v parametrech výkresu (karta "Styl"). Také je možné přepočítat indexy hromadně - volba "Schéma - Přepočítat indexy".

4.10

2001/2

Pozice i natočení popisu a hodnoty součástky se volí přímo v parametrech součástky. Pomocí myši lze posouvat popis nebo hodnotu kolem součástky.

4.10

2001/2

Písmo pro popis a hodnotu součástek se volí jednotně v parametrech výkresu.

4.10

2001/2

Aktuální hladinu lze volit nejenom na liště hladin ale i parametrech výkresu.

4.10

2001/2

Při přesunu se zeď přesně chytá mřížky.

4.10

2001/2

Nová funkce pro hledání součástek v knihovně podle části názvu.

4.10

2001/2

Při kreslení automatického spoje se ukazuje kudy povede automatický spoj.

4.10

2001/2

U polygonu lze hromadně měnit zaoblení všech vrcholů.

4.10

2001/2

Dokonalejší import z formátu DXF správně načte různě tvarované křivky.

4.09

2001/1

Výpis použitých součástky nyní sčítá součástky podle uživatelem definovaných pravidel.

4.08

2001/1

Seznam knihoven má lepší vzhled, v konfiguraci lze nastavovat velikost prvků knihovny. Nyní lze pro vybraných více zdí volit najednou šířku zdi. Pro import z DXF formátu lze nyní vypnout obarvení všech prvků a hladin.

4.07

2001/1

Program lépe načítá, ukládá a zobrazuje obrázky BMP. Lze načíst i zkomprimovaný BMP obrázek.

4.06

2001/1

Program nyní kontroluje,zda-li nejsou názvy písem delší než 32 znaků

4.05

2001/1

Větší výběr typů čar (čerchovaná, tečkovaná...) a nový parametr čáry - měřítko typu čáry.

4.04 2000/12

Oprava z verze 4.02 a 4.03 - měřítko pohledu na výkres se správně pamatuje i pro výkresy v jiném měřítku než 100%

4.03

2000/12

Oprava z verze 4.00, 4.01 a 4.02 - z knihovny ve formátu nižším než 4.0 nejsou při vložení některých značek do výkresu nadbytečné přípojné body

4.03

2000/12

Oprava z verze 4.01 a 4.02 - zdi se správně propojí při kreslení nové zdi

4.02

2000/12

Přidaná funkce "Úpravy - do aktuální hladiny"

4.02

2000/12

Uložený výkres si pamatuje pozici a měřítko pohledu na výkres

4.01

2000/12

Volitelné textové atributy u součástek a spojů

4.00

2000/11

Text lze otočit o libovolný úhel, výhodné např. pro popisování šikmých zdí v půdorysu.

4.00

2000/11

Parametry nového schématu jsou určeny vzorovým výkresem, ve kterém lze pro nové schéma nadefinovat např. velikost kreslící plochy, rámeček i razítko.

4.00

2000/11

Nový objekt “přípojný bod" pro propojení součástek. Každá součástka může mít nyní ve své struktuře nadefinované přípojné body ze kterých můžou vycházet spoje. Proto lze nyní propojovat i složité značky např. integrované obvody

4.00

2000/11

Jednodušší kreslení spojů ve výkresu. Dráhu spoje lze nyní přímo kreslit. Také lze např. funkcí “pilka” rozříznout spoj a vložit do cesty spoje novou součástku

4.00

2000/11

Odstranění závislostí mezi součástkami a vazeb mezi schématem a knihovnami součástek. Místo toho důmyslné funkce pro hledání a nahrazování součástek. Tyto funkce např. vyhledat a nahradit součástky stejného vzhledu

4.00

2000/11

Dialogovým oknem PARAMETRY lze přehledně nastavit všechny parametry jednoho i více vybraných prvků

4.00

2000/11

Nové dialogové okno TRANSFORMACE pro posunutí, zvětšení, otočení, zvýraznění šířky čar

4.00

2000/11

V "Parametrech schématu" karta "Styl", která definuje parametry pro kreslení nových prvků

4.00

2000/11

Rozšíření vlastností součástek a spojů o volitelné údaje (např. typ, katalogové číslo).

4.00

2000/11

Seznam součástek a spojů je ve formě jednodušší a přehlednější tabulky

4.00

2000/11

Funkce “zpět” a “znovu” lze použít na všechny editační operace

3.43

2000/5

Lze nastavit formát a okraje papíru pro tisk

3.3

1999/6

pro uživatele skeneru je přidaná funkce pro naskenování výkresu

3.3

1999/6

funkce pro vektrorizaci naskenovaného výkresu (tzn. rozložení rastrového obrázku na jednotlivé čáry a výplně)

3.3

1999/6

funkce „pilka“ pro rozřezání prvků na výkresu (např. vhodné pro zpracování naskenovaného výkresu)

3.3

1999/6

přehlednější vybírání prvků na obrazovce barevným odlišením výběru

3.3

1999/6

další funkce jsou přidány do programu (např. komentář k výkresu, který zpřehledňuje orientaci při otevírání souborů)

3.10

1999/1

přidána funkce import a export do DXF (AUTOCAD)

3.10

1999/1

rozšířen rozsah číselných údajů, jako je šířka čáry, tloušťka zdi, velikost kreslící plochy atd. Nyní lze například zadat velikost čáry 0.1mm nebo při kreslení v měřítku 1:100 tloušťku zdi 500mm.

3.10

1999/1

možnost kreslení polygonů a lomených čar se zaoblením vrcholů

3.0

1998/10

přidána funkce "Zpět", "Znovu"

2.0

1997/4

přidána funkce pro kreslení zdí

1.65 1995/10 přidána funkce vložení OLE

zpět na SchémataCAD

© 2024 ELMER software s.r.o.