ELMER - software pro elektrotechniky, projektanty a revizní techniky

 

  ELMER software ®
  Úvod English


  Nabídka softwaru
 SchémataCAD
 EL-Revize
 EL-Spotřebiče
 EL-Testy


  Ke stažení zdarma
 Demoverze
 Prohlížeč CAD výkresů
 (otevře i formát DWG a DXF)
 i pro Android tablety, mobily
 Prohlížeč EL-REVIZE


  Ceník a jak objednat?
 Ceník softwaru
 Jak objednat?
 (na Slovensko)


  Ke stažení
  (pro stávající uživatele)
Instalační soubory
Doplňky do softwaru


  Kontakt
ELMER software s.r.o.
Pavlická 123/4
155 21 Praha 5 - Sobín

IČ: 25746987  (mapa)

autor softwaru:
Ing. Jiří Meisnertel: (+420)220981202
mobil: (+420)603413864
email: elmer@elmer.cz
Internet: www.elmer.cz
 Poslat dotaz

aktualizace: 20.1.2021

Požadavky na počítač a ovládání softwaru

Požadavky na počítač

 •  Počítačlibovolný PC kompatibilní počítač s nainstalovaným operačním systémem MS WINDOWS
 •  Operační systém - Microsoft Windows XP, VISTA, 7, 8, 10 a nebo novější. Dále je software plně funkční v LINUXU (v prostředí WINE) a i na APPLE Mac OS X


Ovládání softwaru

            Ovládání softwaru je přizpůsobeno standardnímu ovládání v prostředí MS WINDOWS. Pro první kroky je vhodné všechny funkce ovládat a volit ukazatelem myši. Naopak, pokročilý uživatel pro zrychlení práce používá klávesnice. Funkce z nabídky lze volit pomocí určitých tzv. horkých kláves. Popis těchto kláves naleznete vedle funkce v nabídce.

Software lze ovládat:

 • z klávesnice
 • myší
 • kombinací klávesnice a myši

Ovládání z klávesnice:

Nabídka
            V horní řádce obrazovky zleva se nachází nabídka (menu), kterou aktivujte buďto klávesou F10 nebo kombinací ALT+vysvícené písmenko. V menu se pohybujte pomocí šipek  nebo zrychleně stiskem vysvíceného písmenka.

Dialogové okno
            V dialogovém oknu zadáváte nejrůznější údaje, které potvrdíte klávesou ENTER, případně odvoláte klávesou ESC. Po jednotlivých položkách se pohybujte nejlépe pomocí klávesy TAB (resp. SHIFT+TAB).  zrychlenému pohybu slouží (podobně jako v nabídce) horké klávesy, které jsou podtržené. Horké klávesy aktivujte stiskem Alt+vysvícené písmenko. Celé dialogové okno můžete potvrdit klávesou ENTER nebo zrušit klávesou ESC.

Databázové okno
            V databázi se pohybujte kurzorovými klávesami. Klávesami PAGE DOWN a PAGE UP se pohybujte po stránkách. Na začátek (resp. konec) databáze se přemístíte klávesami HOME nebo CTRL+PAGE UP (resp. END nebo CTRL+PAGE DOWN). Detailní pohled na větu aktivujte klávesu ENTER.

Kopírování pomocí úschovny
            Při editaci údajů v libovolném místě editoru můžete používat funkce kopírování pomocí bloku. Pro tento účel si zapamatujte význam následujících kláves:
 
            CTRL+C - zkopírování označeného bloku do úschovny
            CTRL+X - zkopírování označeného bloku do úschovny a jeho vymazání.

Poznámka: Kopírování se provádí přes tzv. "úschovnu", ve které se uloží poslední zkopírovaný text.
 

Ovládání myší
            Pohyb po nabídce, editačním nebo databázovém okně je možné provádět myší. Navíc myší můžete lehce přesouvat okna (uchopením za horní okraj) nebo měnit jejich velikost. Ve všech editačních oknech můžete myší označit blok.
 

Kalkulačka

Kalkulačku lze vyvolat volbou “Kalkulačka”. Po vyvolání se zobrazí dialogové okno s editačním řádkem. Do editačního řádku je možné psát téměř libovolné matematické výrazy a vzorce. Lze použít i hodnot z kolonek zprávy. Výsledek lze funkcí "Ctrl+C" uložit do úschovny. Kalkulačka má paměť, ze které lze vyvolat předešlé početní operace. Okno kalkulačky je možné mít trvale otevřené nezávisle na ostatních oknech softwaru..

Při psaní vzorců můžete použít syntaxe běžně používané v jiných programech. S čísly můžete provádět obvyklé operace: sčítání, odečítaní, násobení a dělení (+-*/). Při psaní složitějších výrazů lze použít závorek (). Pro mocniny a odmocniny lze použít operátor ^. Kromě těchto základních funkcí můžete ve svých vzorcích použít nejrůznější matematické a statistické funkce:

 • COS(X) - kosinus z X
 • SIN(X) - sinus z X
 • TAN(X) - tangent z X
 • ACOS(X) - arcus kosinus z X
 • ASIN(X) - arcus sinus z X
 • ATAN(X) - arcus tangent z X
 • EXP(X) - přirozený exponent na X-tou
 • LN(X) - přirozený logaritmus z X
 • LOG(X) - dekadický logaritmus z X
 • SQRT(X) - druhá odmocnina z X

Příklady výpočtu:

cos(45)+sin(45)
exp(50)/2
8^(1/3)

© 2021 ELMER software s.r.o.