ELMER - software pro elektrotechniky, projektanty a revizní techniky

 

  ELMER software ®
  Úvod English


  Nabídka softwaru
 SchémataCAD
 EL-Revize
 EL-Spotřebiče
 EL-Testy


  Ke stažení zdarma
 Demoverze
 Prohlížeč CAD výkresů
 (otevře i formát DWG a DXF)
 i pro Android tablety, mobily
 Prohlížeč EL-REVIZE


  Ceník a jak objednat?
 Ceník softwaru
 Jak objednat?
 (na Slovensko)


  Pro stávající uživatele
 Aktualizace ke stažení
 Doplňky ke stažení
 Poslat dotaz


  Kontakt
ELMER software s.r.o.
Pavlická 123/4
155 21 Praha 5 - Sobín

IČ: 25746987  (mapa)

autor softwaru:
Ing. Jiří Meisnertel: (+420)220981202
mobil: (+420)603413864
email: elmer@elmer.cz
Internet: www.elmer.cz

aktualizace: 3.2.2020

Příloha - Normy ČSN a STN v softwaru EL-Revize

Obsažené citace z norem v softwaru EL-Revize jsou výběrem z norem potřebných pro práci revizního technika - elektrotechnika. V softwaru nejsou obsaženy normy v celém znění, jsou zde obsaženy citace z důležitých článků.

Vlastní databáze v plné verzi softwaru EL-Revize jsou průběžně aktualizované (přibližně 1x ročně) a pro registrované uživatele softwaru EL-Revize je nabízeno za manipulační poplatek (cca 800,- Kč jednou za dva roky) doplnění databáze norem. V demoverzi softwaru EL-Revize uživatel může získat představu o velikosti databáze článků.
 


Seznam norem

V seznamu norem jsou obsaženy zejména takové normy, které nějakým způsobem souvisejí se zaměřením softwaru EL-Revize. V případě, že se jedná o verzi "Elektro", jsou v databázi elektrotechnické normy z oblasti zajímající zejména revizní techniky. Pro jednoznačnou orientaci v normách je databáze setříděná podle třídícího znaku. Databáze slouží k pohodlnému prohlížení článků, výběru, hledání. Pro registrované uživatele softwaru EL-Revize zajišťujeme pravidelnou aktualizaci databáze.

Spolu se seznamem norem úzce souvisí Citace z norem a seznam závad. Jednotlivé normy jsou zobrazeny názvem a číslem normy na jednom řádku. V seznamu norem můžete hledat a jednotlivé normy označovat. Můžete si vybrat část seznamu volbou Nastavení filtru.

Detail normy

Detailní pohled na vybranou normu se zobrazuje v dolní části okna.
 

Editace normy

Editace normy není potřeba, neboť aktualizovaný seznam dodává firma ELMER

Po potvrzení dialogového okna bude opravená norma zapsána do databáze norem.
 

Přidání nového článku

Nový článek z normy lze jednoduše vytvořit volbou “Nový článek" v místní nabídce Norma. Tato funkce zjednodušuje vložení nového článku do databáze článků norem. Výhodou je že nemusíte vyplňovat normu, a tím se vyhnete případnému zkomolení čísla normy.
 

Nalezení článků

Volba "Ukázat články" v místní nabídce Norma vyhledá a zobrazí v databázi článků příslušné články norem odpovídající aktuální normě.
 


Citace z norem a seznam závad

V seznamu jsou obsaženy citace z elektrotechnických norem v objemu potřebném zejména pro revizní techniky. Seznam citací z norem je setříděný podle čísla normy + článku. Seznam slouží k pohodlnému prohlížení článků, výběru, hledání. Pro registrované uživatele softwaru EL-Revize zajišťujeme pravidelnou aktualizaci databáze. Jednotlivé články jsou zobrazeny heslem, číslem normy a článkem na jednom řádku. Po stisknutí klávesy ENTER nebo po zvolení myší máte možnost si detailně prohlédnout článek. Kromě toho můžete článek opravit nebo přidat nový Neplatný článek můžete zrušit. V seznamu můžete hledat nebo jednotlivé články označovat. Můžete si vybrat část databáze volbou Nastavení filtru.
 

Přidání nového článku

Dialogové okno pro přidání nového článku lze vyvolat volbou “Nový" v nabídce “Článek”. Všechny editační položky zůstanou prázdné kromě čísla normy, které můžete přepsat. Dalším způsobem jak přidat článek je z databáze norem volbou nový článek. Po vyplnění kolonek a následném potvrzení bude nová norma zapsána do databáze.
 

Detail článku

Detailní pohled na článek vyvoláte volbou “Viz" v místní nabídce Článek nebo jednodušeji stiskem klávesy ENTER, či dvojitým kliknutím myši. Pomocí tlačítek ve tvaru šipek lze se pohybovat v databázi článků.
 

Editace článku

Dialogové okno pro editaci článku vyvoláte volbou "Opravit" v místní nabídce Článek. V zobrazeném dialogovém okně můžete článek editovat. Po potvrzení dialogového okna bude opravený článek zapsána do databáze článků.
 

Výběr článků

Zvolení filtru vyvoláte volbou “Filtr" v místní nabídce Databáze. Výběr je vhodný pro jednodušší orientaci v databázi článků v případě používání jen určité části databáze. Program Vám nabízí možnosti:

 • Výběr všech článků (zrušení předešlého výběru)
 • Výběr označených článků (budou vybrány ty články, které jsou označené
 • Články v kategorii ( Pro rychlou orientaci jsou jednotlivé články zařazeny do kategorií podle druhu. Např.:
  E01:Základní požadavky na elektrické zařízení
  E02:Dokumentace, revize, kontroly, měření
  E03:Elektrické provozovny, rozvaděče, rozvodnice
 • Výběr vět z databáze článků, které obsahují požadovanou část textu (kromě obsahu)


Závadu do schránky

Sestavení textu odůvodnění závady spolu s číslem příslušné normy a článku závad vyvoláte volbou “Závadu do schránky" v místní nabídce Závada. Po provedení této operace bude sestaven a do úschovny uložen text (např.: Nevyhovuje označení svorek, Norma: 33 0160, článek 3).¨Typickým použití této funkce je při psaní revizních zprávy. Vyberte příslušnou závadu a pomocí funkce "Závadu do zprávy" sestavte odůvodnění. Nyní se přepněte do editoru zpráv, kurzorem najeďte na příslušné místo v textu a zvolte vložení textu z úschovny. Pozor: Program umožňuje vícenásobný výběr závad. V případě, že je již ve schránce uloženo touto funkcí sestavené odůvodnění závady, bude nabídnuty volby:

 • Přidat nové odůvodnění závady k závadám které jsou již ve schránce
 • Přepsání obsahu schránky aktuální závadou 

Schránka je paměť kterou lze přenášet v rámci MS WINDOWS např. text - odůvodnění závady.

© 2020 ELMER software s.r.o.