ELMER - software pro elektrotechniky, projektanty a revizní techniky

 

  ELMER software ®
  Úvod English


  Nabídka softwaru
 SchémataCAD
 EL-Revize
 EL-Spotřebiče
 EL-Testy


  Ke stažení zdarma
 Demoverze
 Prohlížeč CAD výkresů
 (otevře i formát DWG a DXF)
 i pro Android tablety, mobily
 Prohlížeč EL-REVIZE


  Ceník a jak objednat?
 Ceník softwaru
 Jak objednat?
 (na Slovensko)


  Ke stažení
  (pro stávající uživatele)
Instalační soubory
Doplňky do softwaru


  Kontakt
ELMER software s.r.o.
Pavlická 123/4
155 21 Praha 5 - Sobín

IČ: 25746987  (mapa)

autor softwaru:
Ing. Jiří Meisner


tel: (+420)220981202
       (+420)603413864

email: elmer@elmer.cz
Internet: www.elmer.cz
 Poslat dotaz

aktualizace: 12.6.2024

Nápověda pro software EL-Revize (a EL-Spotřebiče)

(verze 18.4, 2024)
 

Úvod nápovědy

Úvodní nabídka

Seznamy zpráv, evidence spotřebičů a nářadí

 Editor pro editaci zpráv a formulářů

Seznam norem, citace z norem a seznam závad (jen software EL-Revize)

 Převod dat z měřících přístrojů (jen software EL-Revize)

Informace:


Manuál pro software EL-Revize a EL-Spotřebiče


Úvod do softwaru

Software EL-Revize je zejména určen pro širokou oblast revizních techniků pro rychlou tvorbu revizních zpráv, evidenci spotřebičů a ručního nářadí i jiných dokumentů. Nástroje softwaru EL-Revize pomáhají zjednodušovat evidenci a vlastní práci při psaní zpráv. Jedním z hlavních rysu vestavěného editoru zpráv je jeho ”Inteligence” - ke každé kolonce lze přiřadit výběr maker nebo určitý výpočet.

Software EL-Revize je určen pro revizní techniky. Součástí softwaru EL-Revize jsou databáze norem, stručných citací z článků a závad. Zejména databáze závad je důležitá ve spolupráci s editorem zpráv. Z databáze závad je možné pomocí úschovny vkládat odůvodnění do textu revizní zprávy.

V softwaru EL-Revize je zabudovaný ceník revizních prací. Nadefinovaná makra umožňují vkládání položek z ceníku. Další makra zajišťují vlastní výpočet ceníku.

Pro majitele univerzálního měřícího přístroje PROFITEST 100 S bude zřejmě zajímavá možnost přenosu dat PROFITEST z paměťového modulu přes kabel až přímo do textu revizní zprávy.

V seznamu norem si můžete prohlédnout názvy norem s datem platnosti a změny, které souvisejí s určením softwaru EL-Revize. Dále v seznamu norem můžete zjistit i nahrazující normu místo neplatné. V citacích z norem se dozvíte konkrétní číslo článku normy podle příslušné citace, která Vás zajímá. V seznamu závad naleznete nejčastější závady.

Samozřejmostí je ve všech databázích možnost užšího výběru pomocí filtru nebo hledání podle části slova.
 

Postup při vytváření revizní zprávy v softwaru EL-Revize

Po spuštění softwaru EL-Revize otevřete Seznam skupin. Otevřete se seznam skupin (může být prázdný). Zvolte funkci pro vytvoření nové skupinu Objeví se nápis "Přidejte nový typ skupiny". Napíšete např. svoje jméno a stisknete ENTER. Objeví se prázdný seznam objektů "Výběr objektů". Zkrácenou volbou stisknutím tlačítka F2 do rámečku "Přidejte nový typ objektu" napíšete název zákazníka (podnik, středisko apod.) Po stisknutí tlačítka ENTER se objeví dotaz: "Chcete nyní vyplnit údaje o objektu?" Dalším stisknutím tlačítka ENTER uvidíte tabulku- údaje o objektu. Po vyplnění údajů uložte údaje současným stisknutím tlačítek Ctrl+S. Myší stiskněte v pravém horním rohu křížek a vrátíte se o krok zpět, tj.vidíte tabulku a názvy zákazníků. Stisknutím tlačítka ENTER se objeví prázdná tabulka "Název zprávy". Stisknete tlačítko F2. Objeví se tabulka "Název a typ zprávy". Vyplníte název revize, možno i ostatní údaje. Kliknutím myši na kolonku "TYP" se otevře rolička všech typů formulářů. Vyberete požadovaný formulář a stisknutím tlačítka ENTER se otevře revizní zpráva nebo jiný Vámi zvolený formulář. Postup při vytvoření nové zprávy je popsán dále.

Pozn.: Pod objektem můžete mít nejen revizní zprávy, faktury, ceníky apod., ale i korespondenci ve WORDU.
 

Vytvoření nové zprávy v seznamu zpráv pro objekt:

V horní části obrazovky otevřete menu Zpráva, kurzorem najedete na Nová a stisknete ENTER. Jednoduší je však zkrácenou volbou stisknout pouze F2. Objeví se nápis "Jméno nové zprávy:" Napíšete název zprávy a stisknete ENTER. Potom již můžete vpisovat do vlastní zprávy údaje.

Doporučení: Nejlépe je napřed vyplnit pouze údaje, které se budou v každé zprávě opakovat-např. jméno RT, měřící přístroje apod. Jestliže máte titulní list vyplněný, otevřete v horní liště menu "Zprávy" a kurzorem najedete na kolonku "Uložit jako vzorový formulář" a stisknete ENTER. Od této doby, jestliže vytvoříte jakoukoliv další revizní zprávu budou již Vámi zvolené údaje vypsány. Umístěte kurzor na kolonku číslo zprávy. Na horní liště otevřete menu "KOLONKA". potvrďte "Přiřadit makro". Vytvořte nové makro s názvem "Číslo revizní zprávy elektrického zařízení" (Pro číselnou řadu např. ručního nářadí postupujete stejně, ale nazvete makro např. číslo revize ručního nářadí). Typ : index. Index zvyšovat od 1. Dopište vzorec : 00%d/99. Stisknete F3, objeví se hlášení :"Skutečně chcete vložit číslo xxxx do revizní zprávy? Potvrdíte. Do dalších kolonek vložíte požadované údaje.

Pohyb po jednotlivých kolonkách provedete stisknutím tlačítka ENTER. Na další straně uvedete popis zařízení , měření apod. Stisknutím ENTER vkládáte další řádek. Údaje, které se opakují můžeme vložit do "MAKRA" tímto způsobem: Klikneme myší na horní lištu tlačítko MAKRO. V menu text kurzorem najedeme na "Nový" a stiskneme ENTER. Objeví se tabulka "EDITACE MAKRA". Napíšeme požadovaný text a potvrdíme OK. Vložení makra se provede stisknutím tlačítka ENTER. Skákání po jednotlivých kolonkách v tabulce lze tabelátorem.
 

Odůvodnění závady v softwaru EL-Revize:

Pro odůvodnění závady můžete najít odpovídají číslo článku normy. V rozepsané revizní zprávě kliknete myší na horní liště na tlačítko "Závady". Otevře se seznam závad. Závadu vyberete buď podle normy nebo podle hesla. Případně zvolte funkci pro hledání. Některé závady jsou uvedeny v několika normách. V tomto případě klikněte na horní liště na "DATABÁZE". V nabídkové roli vyberte "FILTR". Ve filtru zvolte položku "Obsahující:" a do kolonky napište část hledaného hesla. Po potvrzení program najde všechny citace, ve kterých se hledaný problém objevuje. Po vybrání závady kliknete na tlačítko "Sestavit odůvodnění". Objeví se potvrzení "Odůvodnění bylo sestaveno a zapsáno do úschovny". Vložení závady na požadované místo (tj. kde bliká kurzor) se provede současným stisknutím Ctrl+V.

Doporučení: Jednotlivé závady je možno zapsat do úschovny a vložit do revizní zprávy několik závad najednou.
 

Postup při vytváření kontrol a revizí spotřebičů včetně ručního nářadí

Po spuštění softwaru otevřete Seznam skupin.

 • Otevřete seznam skupin a zvolte přidání nové skupiny.
 • V dialogovém okně napište jméno nové skupiny, ale zejména vyberte typ skupiny- zda-li se bude jednat o skupinu zpráv nebo skupinu spotřebičů nebo ručního nářadí
 • V seznamu spotřebičů, který výše uvedeným postupem vytvoříte, můžete přidat nový spotřebič
 • Pro každý spotřebič můžete otevřít seznam zpráv
 • V seznamu zpráv můžete zvolit přidání nové zprávy. Přednostně se nabídne kontrola nebo revize spotřebiče.
 • Ve formuláři revize nebo kontroly spotřebiče zejména musíte vyplnit celkové vyhodnocení a datum. Podle skupiny a třídy spotřebiče se automaticky dopočítá termín, ale pouze v případě, kdy je termín stanoven dle normy minimálně na jeden měsíc. Jinak se musí vyplnit termín ručně.
 • Při uložení kontroly nebo revize se automaticky zapisují výsledky revize či kontroly do seznamu spotřebičů.
 • Tyto údaje lze použit pro funkci výběru spotřebičů pomocí filtru – lze vybrat spotřebiče podle termínu příští revize nebo kontroly nebo nevyhovující spotřebiče
 • Tisk v seznamu spotřebičů vytiskne pod sebou všechny spotřebiče včetně výsledků a termínu jejich posledních kontrol a revizí.
 • Tisk v seznamu zpráv pro každý spotřebič vytiskne pod sebou všechny kontroly a revize včetně výsledků a naměřených hodnot.

Seznam formulářů

Seznam formulářů otevřete z úvodní nabídky softwaru. Nabídka druhů formulářů slouží zejména pro vytvoření nové zprávy ve skupinách zpráv. Každý formulář můžete přejmenovat. Vzorový formulář, který je svázán s každým druhem formuláře můžete přímo editovat. Dále můžete přidat nový typ formuláře. Uspořádání můžete měnit posunem nahoru nebo dolů.
 

Seznam nabízených formulářů v softwaru EL-Revize

Software EL-Revize nabízí formuláře předem připravené. Vzhled formulářů jsme snažili navrhnout tak, aby vyhovoval většině revizních techniků. Pokud máte odlišné požadavky na vzhled formulářů můžete si upravit vzhled formuláře, umístění a uspořádání jednotlivých kolonek. Tyto úpravy lze provést ve vestavěném editoru.
 

Přidání nového formuláře

Přidání nového typu formuláře lze vyvolat volbou "Nový typ" v nabídce "Formuláře”. V případě, že potřebujete jiný typ formuláře, než který program nabízí můžete touto funkcí přidat nový typ.
 

Přejmenování formuláře

Pro přejmenování typu formuláře zvolte ”Přejmenovat" v nabídce "Formuláře”.
 

Smazání formuláře

Pro smazaní typu formuláře zvolte "Smazat" v místní nabídce "Formuláře". Po zvolení této funkce program zkontroluje, zda-li je seznam zpráv pro tento formulář prázdný. Poté bude po kladné odpovědi typ formuláře smazán.
 

Upravit vzorový formulář

Editor pro úpravu vzorového formuláře lze otevřít volbou "Upravit formulář" v místní nabídce "Vlastnosti”. Více podrobnosti viz kapitola: Editace vzorového formuláře.
 

Připojit formulář

Připojí formulář ze souboru.
 


Seznam typů skupin

Software EL-Revize nabízí několik typů skupin. Jednak je to seznam objektů určený pro tvorbu nejrůznějších revizních zpráv. Dále je to typ skupin nářadí a spotřebičů. Typy skupin jsou v hlavní nabídce.


Seznam skupin zpráv

Výběr skupin zpráv otevřete z úvodní nabídky softwaru EL-Revize. V nabídce skupin si vyberte požadovaný typ a tím se dostanete do seznamu objektů. Kromě toho můžete přejmenovat název nebo přidat nový typ skupiny. Vzorový formulář pro editaci údajů o objektu, můžete přímo editovat. Uspořádání můžete měnit posunem nahoru nebo dolů. Další funkcí je Hledání zpráv ve všech skupinách a objektech.


Otevření seznamu objektů

Seznam objektů pro určitou skupinu otevřete vybráním příslušné skupiny a stiskem klávesy "Enter" nebo potvrzením myší.
 

Přidání nové skupiny

Přidání nové skupiny lze vyvolat volbou “Nová" v nabídce “Skupina”. Kromě jména nové skupiny zadejte typ skupiny:

 • skupina zpráv
 • skupina spotřebičů
 • skupina nářadí

 

Smazání skupiny

Pro smazaní skupiny zvolte "Smazat" v místní nabídce “Formuláře". Po zvolení této funkce program zkontroluje, zda-li je seznam objektů pro tuto skupinu prázdný. Poté bude po kladné odpovědi skupina smazaná.
 

Oprava jména skupiny

Pro přejmenování typu formuláře zvolte “Přejmenovat" v nabídce “Skupiny”.
 

Editace vzorového formuláře

Editovat vzorový formulář můžete volbou “Upravit formulář” v místní nabídce “Vlastnosti”. Po zvolení editace vzorového formuláře se otevře editační okno editoru, ve kterém můžete formulář upravit. Viz: Editace formuláře v seznamu formulářů.
 

Hledání zpráv

Typickým příkladem použití této funkce je sestavení zpráv v termínu. Hledat zprávy můžete volbou "Hledání zpráv" v místní nabídce "Ostatní”. V dialogovém okně zvolte rozsah výběru, ve kterém bude hledání provedeno. Program Vám nabízí pět možností volby filtru pro hledání:

 • Výběr všech zpráv (zrušení předešlého výběru)
 • Výběr označených zpráv (budou vybrány ty zprávy, které jsou označené
 • Výběr v termínu data zprávy
 • Výběr v termínu podle příštího data (např. termín příští revize)
 • Výběr vět z databáze zpráv, které obsahují požadovanou část textu

Po spuštění výběru bude proveden vlastní vyhledání podle zvoleného kritéria. Budou vybrány zprávy ze všech typů formulářů, skupin a objektů podle toho z kterého místa programu bylo hledání spuštěno. Seznam vybraných zpráv bude zobrazen v okně. Z tohoto okna lze vytisknout seznam zpráv.

Upozornění: V případě, že chcete sestavit seznam zpráv v termínu pouze pro jeden typ formuláře, zvolte v databázi zpráv volbu "Tisk". Před tiskem volbou "Filtr" vyberte zprávy ve zvoleném termínu.


Seznam objektů

Po zvolení příslušné skupiny z nabídky skupin se nabídne seznam objektů. Pro každý objekt lze otevřít seznam zpráv. Kromě toho lze pro každý objekt editovat údaje o objektu (např. adresa, IČO, DIČ, telefon). Databáze objektů je setříděná podle názvu objektu. Pro snadnější orientaci mezi objekty můžete nastavit užší výběr. Seznam objektů můžete vytisknout. Další funkcí je hledání podle části názvu. Další funkcí je Hledání zpráv ve všech skupinách a objektech.
 

Otevření zpráv pro zvolený objekt

Seznam zpráv pro zvolený objekt otevřete vybráním příslušného objektu a stiskem klávesy "Enter" nebo potvrzením myší.
 

Přidání nového objektu

Přidání nového objekty lze vyvolat volbou “Nový" v nabídce “Objekt”.
 

Editace údajů o objektu

Po zvolení editace údajů o objektu se otevře editor, ve kterém lze přehledně vyplnit údaje o objektu, jako jsou: adresa, telefon, IČO a DIČ. Údaje o objektu lze použít při tvorbě zprávy. Například při otevření faktury se přenesou údaje o objektu do faktury.
 

Změna názvu objektu

Pro přejmenování objektu zvolte “Přejmenovat" v nabídce “Objekt”.
 

Smazání objektu

Pro smazaní objektu zvolte "Smazat" v místní nabídce “Objekt". Po zvolení této funkce program zkontroluje, zda-li je seznam zpráv pro tento objekt prázdný. Poté bude po kladné odpovědi objekt smazán.


Seznam zpráv

Seznam zpráv pro jeden objekt: Každá skupina vytvořená v seznamu skupin může pod sebou obsahovat seznam objektů. Ke každému objektu odpovídá jeden seznam zpráv. V seznamu zpráv lze evidovat různé druhy zpráv, a to nejen zpráv z softwaru EL-Revize ale i z jiných aplikací v MS WINDOWS (např. MS WORD, MS EXCEL, atd...).

Napsané zprávy jsou uloženy v databázích - seznamech zpráv. Z těchto databází lze přehledně prohlížet jednotlivé vytvořené zprávy, přejmenovat, vytvořit kopii již napsané zprávy, uložit zprávu v datové formě do zvoleného adresáře (k uložení v textové formě slouží funkce Export ve editoru) nebo načíst zprávu se souboru. Databáze zpráv je setříděná podle data + názvu, případně lze zvolit třídění podle čísla. Třídění lze volit v nabídce ”Databáze” volbou ”Třídění”. Pro snadnější orientaci mezi napsanými zprávami můžete nastavit užší výběr. Seznam zpráv můžete vytisknout. Další funkcí je hledání podle části názvu zprávy. Zprávy můžete archivovat a naopak z archívu je můžete připojovat zpět do databáze zpráv. V aktuálním výběru lze smazat všechny zprávy.
 

Editace zprávy

Myší nebo kurzorovými klávesami vyberte požadovaný řádek seznamu zpráv. Editaci vyvoláte volbou “Editovat" v místní nabídce “Zpráva" případně stiskem klávesy "Enter". Poté začne vlastní editace zprávy v editoru. V seznamu zpráv pro objekt lze otevřít i zprávu z jiné aplikace než je EL-Revize. V takovémto případě zavolá se tato aplikace a otevře se zpráva.
 

Přidání nové zprávy

Volbu vyvoláte volbou “Nová" v místní nabídce “Zpráva”. Po vyplnění jména zprávy (které může být dlouhé až 40 znaků a může obsahovat i mezery) začnete editaci nové zprávy. Kromě jména zprávy zvolit před otevřením nové zprávy typ formuláře (např. výchozí nebo pravidená revize nebo revize stroje).
 

Přejmenování zprávy

Volbu vyvoláte volbou “Přejmenovat" v místní nabídce “Zpráva". V následném dialogu můžete změnit název zprávy, číslo zprávy, datum zprávy a termín, ale také druh a typ zprávy a komentář.
 

Zkopírování zprávy

Volbu vyvoláte volbou “Kopírovat" v místní nabídce “Zpráva". V následném dialogu vyplníte název kopie zprávy. Po potvrzení proběhne vlastní zkopírování zprávy. Do seznamu zpráv se přidá kopie původní zprávy. Typickým příkladem této funkce je vytvoření nové zprávy, která je velice podobná některé již napsané.
 

Smazání zprávy

Volbu vyvoláte volbou “Smazat" v místní nabídce “Zpráva". Po potvrzení bude zpráva zrušena. Důležité upozornění: Zpráva bude skutečně zrušena jak v databázi, tak na harddisku, proto rušení používejte s rozvahou. Je vhodné zprávy napřed zálohovat funkcí archivace.
 

Smazání všech zpráv

Volba je přístupná v nabídky DATABÁZE. Po potvrzení budou smazány všechny zprávy v aktuálním výběru. Typický příklad využití této funkce je po uložení již nepotřebných zpráv do archívu.
 

Výběr zpráv pomocí filtru

Zvolení filtru vyvoláte volbou "Filtr" v místní nabídce “Databáze". Výběr je vhodný pro jednodušší orientaci v seznamu zpráv. Program Vám nabízí tyto možností volby filtru:

 • Výběr všech zpráv (zrušení předešlého výběru)
 • Výběr označených zpráv (budou vybrány ty zprávy, které jsou označené hvězdičkou)
 • Výběr podle datumu zprávy v rozsahu od-do
 • Výběr podle termínu zprávy v rozsahu od-do (např. termín příští revize)
 • Výběr vět z databáze zpráv, které obsahují požadovanou část textu

 

Načtení zpráv ze souboru

Volbu vyvoláte volbou "Načíst z..." v místní nabídce "Zpráva". V následném dialogovém okně vyberete soubor se zprávou. Po potvrzení proběhne vlastní načtení zprávy a její přidání do databáze. Načtená zpráva může být dvojího druhu:

 • zpráva v datové formě. Je to taková zpráva, která byla uložena pomocí funkce uložit do...

 • zpráva v textové formě (soubor typu *.TXT), nebo ve formátu T602 (soubor typu *.602). Tato funkce je myšlena jako doplňková funkce, pro přehlednou archivaci těch zpráv, které byly vytvořeny v jiném textovém editoru, např. v editoru T602. Zprávu můžete prohlížet, editovat, nebo tisknout. Dále můžete celé části zprávy pomocí funkce kopírování bloku přenést přímo do nové revizní zprávy.

 • zpráva s registrovanou příponou. Podle přípony (např. soubory typu *.DOC) při otevírání zprávy zavolá software EL-Revize odpovídající aplikaci (např. pro koncovku *.DOC zavolá se aplikace MS WORD)

Pozor!: Lze najednou načíst i více souborů, stačí ve výběru souborů označit soubory držením levého tlačítka myši.
 

Uložení zpráv do souboru

Volbu vyvoláte volbou "Uložit do..." v místní nabídce "Zpráva". V následném dialogovém okně vyberete soubor se zprávou. Po potvrzení proběhne vlastní uložení zprávy. Zpráva bude uložena v tzv. datové formě. Takovou zprávu můžete pak zpět načíst volbou načíst z...

Upozornění: Jestliže chcete zprávu uložit v textové formě, zvolte funkci Export přímo v editoru zpráv.
 

Uložení zpráv do archívu

Napsané zprávy do archívu uložíte volbou "Uložit zprávy do archívu" v místní nabídce "Databáze". V selektoru souborů zvolíte jméno souboru i s cestou, kam budou zprávy uloženy. Archivní soubor má implicitní příponu .AR. Po vybrání souborů proběhne vlastní archivace. Program do archívu uloží všechny zprávy, které jsou v nastaveném rozsahu.

V případě, že pro archivaci vyberete již dříve vytvořenou databázi archivovaných zpráv, proběhne po potvrzení pouze aktualizace databáze archivovaných zpráv. To znamená, že zprávy, které byly již dříve do takového archívu uloženy, budou při vlastní archivaci porovnávány s aktuální databází zpráv. V případě že byly modifikovány, budou přepsány. Nové zprávy budou do archívu připojeny.

Soubor pro archivaci, který jste zvolil, je vlastně databáze archivovaných zpráv. V adresáři, kde se bude tato databáze archivovaných zpráv nacházet, přibudou soubory, které představují příslušné zprávy. Zprávy, které jste výše zmíněným postupem uložil do archívu, mohou být zpět připojené funkcí připojení zpráv z archívu.
 

Připojení zpráv z archívu

Zprávy již dříve uložené do archívu připojíte zpět do aktuální databáze zpráv volbou "Připojit zprávy z archívu" v místní nabídce "Databáze" a podnabídce Archivace. V selektoru souborů vyberete archivní soubor (implicitně přípona .AR). Poté proběhne vlastní převod zpráv. V případě úspěšného převodu v aktuální databázi zpráv přibudou zprávy připojené z archívu.

Poznámka: Příkladem dalšího využití archivačních funkcí, je případ, že chcete rozdělit databázi zpráv do dvou databází. (Například výchozí a pravidelné revize chcete rozdělit zvlášť na výchozí a zvlášť na pravidelné. V takovém případě si označíte všechny výchozí revize a uložíte je do archívu. Přidáte nový typ formuláře a zprávy převedete z archívu zpět do nové databáze zpráv.
 

Třídění

Databázi je možné setřídit podle čísla nebo podle data.
 

Informace o zprávě

Zobrazí informace o zprávě - datum poslední modifikace a jméno souboru.


Převod dat z měřících přístrojů (jen software EL-Revize)

 Software EL-Revize nabízí funkce pro převod dat z univerzálních měřících přístrojů

 • PROFITEST 0100S (výrobce GOSSEN METRAWATT)
 • SECUTEST 0701S (výrobce GOSSEN METRAWATT)
 • MEGGER CM300 nebo CM500 (výrobce AVO INTERNATIONAL)
 • MEGGER CM500 pomocí funkce PRINT
 • C.A 6115 (výrobce CHAUVIN ARNOUX)
 • INSTALLTEST 61557

 Převod lze rozdělit na dva kroky:

 • Napřed je to přenos dat z přístroje do počítače. Přenos probíhá přes propojovací kabel zapojený mezi přístrojem a sériovým portem v počítači.
 • Druhý krok je zpracování souboru naměřených dat a jeho převedení do formátu pro vložení do textu revizní zprávy.

 

Převod z měřícího přístroje PROFITEST 0100S

Níže uvedený převod dat je součástí volitelného doplňku k softwaru EL-Revize. Součástí doplňku je software pro komunikaci s paměťovým modulem měřícího přístroje PROFITEST 0100S a pro vložení naměřených dat do revizní zprávy. Dále je součástí doplňku propojovací kabel mezi paměťovým modulem a sériovým rozhraním v počítači. K tomuto kabelu je dodávána redukce konektoru 9/25pin.

V případě instalace softwaru s rozšířením pro PROFITEST 0100S bude při instalaci nainstalována ikona “Přenos dat z přístroje PROFITEST 0100S”, která spouští program pro přenos dat z paměťového modulu měřícího přístroje do počítače a pro vložení přenesených dat to úschovny.

Software EL-Revize nabízí dva typy formátu vložených dat:

a) Tabulka

 +---------------------------------------------------+
 ¦ Fi(A) ¦ UidN ¦tA-Tnd ¦ 5 Idn ¦ Id   ¦  Uia ¦
 ¦    ¦    V¦   ms ¦   A ¦   A ¦   V¦
 +--------+--------+--------+-------+--------+-------¦
 ¦ Rschl ¦ Ikschl ¦ Ri  ¦ Iki ¦ Usit  ¦ fsit ¦
 ¦   Ohm¦   A ¦   Ohm¦   A¦   V ¦   Hz¦
 +--------+--------+--------+-------+--------+-------¦
 ¦ Riso  ¦ RE   ¦ Rlo  ¦ čas  ¦ Datum ¦Bud.Obv¦
 ¦   Ohm¦   Ohm¦   Ohm¦    ¦    ¦  /  ¦
 +---------------------------------------------------+
 

b) řádkový zápis

Objekt (budova) :   ,obvod:
Měření impedance vyp.smyčky: Rschl =   Ohm Ik =   A
Měření vnitř. odporu sítě:  Ri  =   Ohm Ik =   A
Měření izolačního stavu:   Riso =   Ohm Uiso=   V
Měření proudového chrániče:
Druh FI =       IdN =   A Udot(IdN)=   V
tA(IdN) =   ms tA(5xIdN)=   ms
Udotyk =   V    Id =   A
Měření parametrů sítě:     Usit=   V fsit=   Hz
Měření odporu ochr. vodiče:  Rlo =   Ohm
Měření zemního odporu:     RE =   Ohm UE =   V
Měření odporu stanoviště:   RF =   Ohm
Dov. dotyk. napětí zařízení:  UL =   Ohm
Datum měření:       čas:

Výše uvedené formáty dat se nacházejí v souborech PROFI_1.FRM a PROFI_2.FRM. Při odlišném požadavku či případné nesrovnalosti můžete editací těchto souborů změnit tvar vkládaných dat. V souboru PROF_TIT.FRM se nachází text, který bude vložen před naměřenými hodnotami.

Poznámka: V souborech PROFI_1.FRM a PROFI_2.FRM na určitých místech je značka např. $21. Na toto místo bude umístěna naměřená hodnota č.21. Přemístěním této značky můžete libovolně uspořádat pořadí naměřených hodnot.
 

Převod z měřícího přístroje SECUTEST 0701S

Níže uvedený převod dat je součástí volitelného doplňku k softwaru EL-Revize. Součástí doplňku je software pro komunikaci s paměťovým modulem měřícího přístroje SECUTEST 0701S a pro vložení naměřených dat do revizní zprávy. Dále je součástí doplňku propojovací kabel mezi paměťovým modulem a sériovým rozhraním v počítači. K tomuto kabelu je dodávána redukce konektoru 9/25pin.

V případě instalace softwaru s rozšířením pro SECUTEST 0701S bude při instalaci nainstalována ikona “Přenos dat z přístroje SECUTEST 0701S”, která spouští program pro přenos dat z paměťového modulu měřícího přístroje do počítače a pro vložení přenesených dat to úschovny.

Soubor pro zformátování dat je SECUTEST.FRM. Při odlišném požadavku či případné nesrovnalosti můžete editací tohoto souboru změnit formát vkládaných dat. V souboru SECU_TIT.FRM se nachází text, který bude vložen před naměřenými hodnotami.

Poznámka: V souboru SECUTEST.FRM je na určitých místech je značka např. $21. Na toto místo bude umístěna naměřená hodnota č.21. Přemístěním této značky můžete libovolně uspořádat pořadí naměřených hodnot.
 

Převod z měřícího přístroje MEGGER CM300/500

Níže uvedený převod dat je součástí softwaru EL-Revize. Součástí doplňku je software pro komunikaci s měřícím přístrojem MEGGER CM300 nebo CM500 a pro vložení naměřených dat do revizní zprávy. Dále je součástí doplňku propojovací kabel mezi měřícím přístrojem a sériovým rozhraním v počítači. K tomuto kabelu je dodávána redukce konektoru 9/25pin.

V případě instalace softwaru s rozšířením pro MEGGER (výrobce AVO INTERNATIONAL), bude při instalaci nainstalována ikona “Přenos dat z přístroje MEGGER”, která spouští program pro přenos dat z měřícího přístroje do počítače a pro vložení přenesených dat to úschovny.

 Poznámka: Soubor naměřených hodnot převedených z měřícího přístroje je uložen v souboru CM300.DAT. Tabulka pro konverzi naměřených dat do textu je v souboru MEGGER.TBL. V tomto souboru jsou na jednotlivých řádcích uvedeny texty původní a převedené.
 

Převod z měřícího přístroje EUROTEST 61557

Níže uvedený převod dat je součástí softwaru EL-Revize. Součástí doplňku je software pro vložení a zformátování tabulky naměřených dat z přístroje EUROTEST 61557.

 Postup přenesení dat:

 1. Napřed vyberte soubor naměřených dat, který vytvoříte funkcí Export ze software EUROLINK (při nastavení exportu zvolte oddělovač TAB a oddělení řádků CR/LF). Software EUROLINK se součástí standardní dodávky přístroje EUROTEST od výrobce.
 2. Označte řádek, na kterém začíná tabulka naměřených hodnot. Od tohoto řádku až do konce se přeformátují naměřená data podle souboru EUROTEST.TXT - viz níže. Pozn.: Program sám nejspíše rozpozná a nabídne první řádek správně.
 3. Nakonec vložte zformátovaný text do schránky. Z této schránky můžete jednoduše vložit naměřená data do revizní zprávy, nejlépe na místo, kde je tabulka s natahovacími řádkami.

Dále program nabízí změnu nebo editaci souboru (EUROTEST.TXT) pro zformátování naměřených dat. V tomto souboru jsou znaky $, které signalizují místo v textu, kde bude vložena další hodnota. Například když nechcete zobrazovat datum a čas měření, umažte poslední řádek.

Soubor EUROTEST.TXT má tento obsah:

 Umístění: $ - $
  Funkce: $
 Výsledky: $
Parametry: $
   Meze: $
Datum,čas: $

Převod dat z ostatních měřících přístrojů (INSTALLTEST 61557, UNILAP 100, PU190, C.A 6115, KEW 6015)

uvedený převod dat je součástí softwaru EL-Revize. Součástí doplňku je software pro komunikaci s měřícím přístrojem a pro vložení naměřených dat do revizní zprávy. V případě instalace softwaru s rozšířením výše uvedený měřící přístroj, bude při instalaci nainstalována ikona “Přenos dat z přístrojů”, která spouští program pro přenos dat z měřícího přístroje do počítače a pro vložení přenesených dat to úschovny.

Postup přenosu dat z přístroje je následující: Nejprve propojíte počítač s přístrojem sériovým kabelem. V programu pro přenos spustíte funkci Přenos – spustit. Dále na přístroji vyvoláte tisk hodnot uložených v paměti přístroje (tlačítko PRINT). Na obrazovce sledujete přenos dat do počítače a až se přestanou data přenášet.zvolíte funkci Přenos – ukončit. Princip přenosu dat spočívá v tom, že počítač simuluje odezvu tiskárny připojené k měřícímu přístroji.

Tabulka pro konverzi naměřených dat do textu je v souboru *.TXT v podadresáři MER_DATA. V tomto souboru je vždy na lichém řádku text původní a na následujícím řádku převedený. Tato tabulka má vliv na chování funkce Upravit a zkopírovat. Použití této tabulky je pro automatický převod anglických výrazu a zkratek do českých slov.


Export zpráv

Funkce vygeneruje tabulku všech dat pro možnost zpracování v jiném softwaru. Formát je textový soubor s údaji oddělené tabulátory. Takovýto soubor je vhodné načíst do aplikace MS EXCEL.


Ceník údržbářských prací (jen software EL-Revize)

Ceník obsahuje položky, které lze vkládat do formuláře ceníku. tento formulář je v nabídce formulářů.


Prohlížení norem ve www prohlížeči (jen software EL-Revize)

Pro alternativní prohlížení citací z norem nabízí software EL-Revize možnost otevření ve www prohlížeči (např. MS Internet Explorer nebo Firefox).

Základy ovládání www prohlížeče

Doplněk pro prohlížení norem umožňuje rychlý způsob vyhledání textů norem. Uvnitř textu může být jeden nebo více skoků, na kterých můžete kliknout (nebo je vybrat a stisknout ENTER) k zobrazení nového hesla.

Použijte přetáčecí pruh k prohlížení informací, které nejsou viditelné v okně hypertextu.

Skok: Text, který poskytuje propojení na jiné heslo hypertextu. Ukazovátko změní tvar, kdykoli přechází přes skok. Zvolíte-li skok, který je propojen na jiné heslo, objeví se toto heslo v okně hypertextu.

Přetáčecí pruh: Pruh, který se objeví vpravo a/nebo dole v okně nebo poli se seznamem, jejichž obsah není kompletně viditelný. Každý přetáčecí pruh obsahuje dvě přetáčecí šipky a přetáčecí běžec, které umožňují přetáčet obsah okna nebo pole se seznamem.

Zvolení požadovaného hesla: Klikněte na podtrženém hesle, které chcete prohlížet. Nebo stiskněte TAB k výběru hesla, a pak stiskněte ENTER.

Zvolení skoku: Heslo nápovědy může obsahovat text, které se vztahují k jiným heslům hypertextu. Říká se jim skoky. Skoky se obvykle identifikují barvou a podtržením. Když ukážete na skok, změní se ukazovátko na ruku.

K zvolení skoku:

 • Ukažte na text a klikněte tlačítkem myši.
 • Nebo stiskněte TAB k výběru skoku, a pak stiskněte ENTER.
 • Můžete stisknout SHIFT+TAB k přesunu zpět a vybrat skok.

Jestliže je skok, který zvolíte, propojen s jiným heslem, objeví se toto heslo v okně.

Pohyb po heslech: Pro pohyb po heslech můžete použít pruh tlačítek na horní liště. Můžete listovat hesly a vracet se k heslům, která jste prohlíželi dříve. Můžete zobrazit úvodní stránku. Můžete také zvolit skok k přechodu na nové heslo.

 


Konfigurace programu

Konfigurace programu nabízí tyto možnosti:

 • Umístění dat (všechny datové adresáře softwaru). Veškerá data softwaru jsou v podadresářích, které se jmenují např. : EL-Dokumenty, EL-Normy, EL-Formulare. Tyto datové adresáře nesmí být v "C:\Program files". V případě spouštění softwaru z USB flash disk je velmi vhodné tyto data mít ve stejném adresáři jako je spouštěcí soubor EL-Revize.exe (případně EL-Spotrebice.exe).
 • Automaticky najít umístění dat - tato volba prohledá pevný disk počítače a pokusí se najít data softwaru. Pozor! Tato volba je jen pomocná, nemusí fungovat ve všech případech, někdy je nutné data najít ručně.
 • Přesunout data jinam - volba přesune data (např. podadresáře EL-Dokumenty, EL-Normy, EL-Formulare) z jednoho umístění jinam, např. z USB licenční klíčenky mezi dokumenty na pevný disk.
 • Soubor pro automatickou zálohu dat. určí kam se budou veškerá data softwaru zálohovat. Záloha je inteligentní - rozdílová, což znamená že se jenom zálohují rozdíly od předchozí zálohy, jinak řečeno se zálohují pouze přidané (anebo změněné) soubory a údaje o smazaných souborech. Velká výhoda této rozdílové zálohy je, že se případně dá ze zálohy obnovit i smazaný soubor - stačí je při obnově dat ze zálohy vybrat datum zálohy. Přípona souboru zálohy je ".ar!"
 • Odhadnout umístění zálohy - pomocná funkce, která inteligentně odhadne kam zálohovat data. V případě umístění dat na pevném disku je vhodné zálohovat na USB FLASH disk. Naopak v případě umístění dat na USB FLASH disku je vhodné zálohovat mezi dokumenty na pevném disku.
 • Režim zálohování. Volby jestli zálohovat jen jednou denně nebo při každém ukončení programu.
 • Ptát se na vložení automaticky dopočítaného termínu u revize spotřebiče
 • Spotřebiče a nářadí: Počítat datum příští kontroly od poslední revize
 • Velikost písma v seznamech (v databázích) např. v seznamu norem, citací z článků, závad nebo v seznamu zpráv.
 • Volby pro prohlížení norem přes www prohlížeč. Volba portu je technický parametr pro www server. Obvykle stačí předvolené 8080, ale jinak standardní www port je 80. Další volby určují, kolik bude zobrazeno norem nebo citací na jedné stránce.
 • Tabulka termínu revizí a kontrol pro revize spotřebičů a nářadí. V této tabulce je možné ručně nastavit termíny v měsících. Hodnoty budou použity (při vyplňování zápisu o revizi spotřebiče) pro automatické dopočítání vhodného termínu další revize.

Zálohování

Zálohuje veškerá data softwaru. Záloha je inteligentní - rozdílová, což znamená že se jenom zálohují rozdíly od předchozí zálohy, jinak řečeno se zálohují pouze přidané (anebo změněné) soubory a údaje o smazaných souborech. Velká výhoda této rozdílové zálohy je, že se případně dá ze zálohy obnovit i smazaný soubor - stačí je při obnově dat ze zálohy vybrat datum zálohy. Přípona souboru zálohy je ".ar!"


Převod formátu souborů

Utilita umožňuje převod formátu souborů zpráv (*.zpr) a formulářů  (*.frm) na jiné formáty:

 • PDF
 • HTML
 • RTF

Instalace nové verze softwaru - převod dat

V případě instalace nové verze do počítače, kde je již nainstalována starší verze softwaru, zadejte při instalaci adresář, kde je již předešlá instalace softwaru. Po zkopírovaní souborů z instalační disketu bude skončena první část instalace. V druhé části instalace vyberte způsob, jakým bude dokončena instalace nové verze softwaru. V případě chyby při převodu proveďte instalaci nové verze znova. Druhá část instalace nové verze proběhne až po prvním spuštění nové verze softwaru. V každém případě všechny dříve vytvořené zprávy v softwaru budou zachovány.

Přesunout data jinam

Přesunout data jinam - volba přesune data (např. podadresáře EL-Dokumenty, EL-Normy, EL-Formulare) z jednoho umístění jinam, např. z USB licenční klíčenky mezi dokumenty na pevný disk.

© 2024 ELMER software s.r.o.