ELMER - software pro elektrotechniky, projektanty a revizní techniky

 

  ELMER software ®
  Úvod English


  Nabídka softwaru
 SchémataCAD
 EL-Revize
 EL-Spotřebiče
 EL-Testy


  Ke stažení zdarma
 Demoverze
 Prohlížeč CAD výkresů
 (otevře i formát DWG a DXF)
 i pro Android tablety, mobily
 Prohlížeč EL-REVIZE


  Ceník a jak objednat?
 Ceník softwaru
 Jak objednat?
 (na Slovensko)


  Ke stažení
  (pro stávající uživatele)
Instalační soubory
Doplňky do softwaru


  Kontakt
ELMER software s.r.o.
Pavlická 123/4
155 21 Praha 5 - Sobín

IČ: 25746987  (mapa)

autor softwaru:
Ing. Jiří Meisner


tel: (+420)220981202
       (+420)603413864

email: elmer@elmer.cz
Internet: www.elmer.cz
 Poslat dotaz

aktualizace: 17.3.2023

Nápověda pro software EL-Testy

(verze 16.0, leden 2016)
 

Obsah nápovědy k programu EL-Testy

 

 

 Nabídka ”SOUBOR”:

Nabídka ”ZKOUŠKA”:

Nabídka ”OTÁZKA”:

Nabídka ”TEST”:

Nabídka ”NASTAVENÍ”:

Nabídka ”OKNO”:

Obsah nápovědy k programu ”ABSOLVENTI”

 

Úvod do programu EL-Testy

Software EL-Testy je určen pro testování znalostí z elektrotechniky a pro evidenci absolventů testů.

 Software EL-Testy se skládá ze dvou částí:

 • program EL-Testy - práce s vlastním testem, zkoušení, tisk testu a tabulky správných odpovědí. Lze vytvářet vlastní testy a nechat zamíchat otázky a pořadí odpovědí. V editačním režimu umožňuje program zobrazit odpovídající článek normy.
 • program ”ABSOLVENTI” - seznam absolventů testů, s připraveným protokolem o zkoušce a s osvědčením. Tato část programu vychází z osvědčeného programu EL-Revize - je zachován princip vyplňování formulářů s možností vkládaní textových maker

Software EL-Testy slouží pro školení a přezkoušení pracovníků v elektrotechnice ze znalostí norem a předpisů. Zároveň slouží k vyplnění zápisu o zkoušce a vydání osvědčení. Program zobrazí správné odpovědí, tj. obsah článku normy ke každé odpovědi. Obsah otázek je možno měnit, doplňovat. Testy je možno vytisknout a používat ke zkouškám bez počítače. Pro školení pracovníků je možno vytisknout testy připravené k vyplňování a tabulku správných odpovědí.
 

Seznam obsažených testů

K programu je dodána řada vzorových příkladů souborů s testy. Více viz v menu "Soubor - otevřít vzorové otázky".

Sestavení nového vlastního testu

 1. Otevřete vzorové předpřipravené otázky, například otázky z normy ČSN 33-2000-4-41. Přepněte program EL-Testy do editačního režimu. Zvolte z nabídky funkci TEST-ZAMÍCHAT. Test bude zamíchán. Zvolte z nabídky funkci TEST-VYBRAT-NÁHODNÉ OTÁZKY. Zadejte v dialogovém okně 20 otázek. Po provedení funkce výběru uložte soubor pod jménem POKUS1.TST
 2. Otevřete jiné předpřipravené otázky, např. z normy ČSN 33-2000-5-54. Výše uvedený postup aplikujte na tento soubor a výsledek uložte pod jménem POKUS2.TST
 3. Otevřete soubor POKUS1.TST. Z nabídky vyberte funkci TEST-PŘIDAT. V následném dialogovém okně zvolte jméno souboru POKUS2.TST; počet přidaných otázek zvolte 20. Po potvrzení se přidají otázky a tím je zkušební test hotov. Vytiskněte tabulku správných odpovědí a výsledný test uložte pod Vámi zvoleným jménem.

 

Zahájení zkoušky

V programu EL-Testy otevřete test pro příslušný paragraf. Zvolte z nabídky "ZKOUŠKA" volbu "START" a tím se spustí test. Vybranou odpověď zvolte buď stisknutím odpovídajícího písmena, nebo kliknutím myši na příslušné odpovědi. Ve spodní části obrazovky se zobrazuje ke každé otázce příslušná norma a článek. V horní části se zobrazuje doba trvání testu. Po zodpovězení otázek zvolte v nabídce ”ZKOUŠKA” výsledek testu. Zobrazí se výsledek testu, tj. počet chybných odpovědí, počet dosažených bodů a doba testu. Při přepnutí do editačního režimu je možné zobrazit chybné odpovědi.
 

Jak přidat nového absolventa

Ze správce souborů zvolte z nabídky testy ikonu ”ABSOLVENTI”. Po spuštění programu zvolte z nabídky položku ABSOLVENT. Z této podnabídky zvolte položku ”NOVÝ”. Zobrazí se položky do kterých doplníte údaje o zkoušené osobě. Po vyplnění údajů otevřete seznam zpráv. Volbou z nabídky "ZPRÁVA - NOVÁ", vyberete z vyplnění zápisu o zkoušce nebo vypsání osvědčení.


Otevření, uložení a tisk testu

Nový test - Volbou ”SOUBOR-NOVÝ” se vytvoří nový nepojmenovaný test.

Nové okno - Volbou ”OKNO - NOVÉ OKNO” se otevře nové okno.

Otevření testu - Volbou ”SOUBOR-OTEVŘÍT” se zobrazí dialogové okno pro výběr souboru s testem. Po zvolení příslušného souboru bude test otevřen. Soubory testů mají příponu (koncovku) .TST

Otevřít vzorové otázky - Otevře vzorové předpřipravené otázky. V softwaru jsou připravené stovky otázek, např. z norem ČSN 33-2000-4-41, ČSN 33-2000-5-54, ČSN 33-2000-4-41, ČSN 33-2000-7-701, ČSN EN 61140 a otázky z první pomoci.

Uložení testu - Volbou ”SOUBOR-ULOŽIT” se uloží již otevřený test.

Uložení testu pod jiným jménem - Volbou ”SOUBOR-ULOŽIT” se zobrazí dialogové okno pro výběr souboru pro uložení testu. Po zvolení příslušného souboru bude test uložen.
 

Tisk testu

Důležitou funkcí je tisk testu. Dialogové okno pro výběr parametrů pro tisk otevřete funkcí ”SOUBOR-TISK”. V tomto dialogovém okně vyplňte požadované parametry a poté spusťte vlastní tisk testu. Program EL-Testy nabízí dva druhy tisku testu:

 • Prázdný test - lze použit jako podklad pro písemnou zkoušku. Pro následnou kontrolu lze vytisknout tabulku správných odpovědí (viz níže).
 • Vyplněný test - správné otázky budou podtrženy a odpovědi zakroužkovány. Tato funkce je přístupná pouze v případě, že program je spuštěn v editačním režimu.

Podle nastavení v parametrech testu může být tištěn na každé stránce nadpis a na úvodní stránce úvodní text.
 

Vzhled před tiskem

Před vlastním tiskem testu lze si nechat funkcí ”SOUBOR-VZHLED PŘED TISKEM” zobrazit, jak bude vypadat vlastní test při výstupu z tiskárny.
 

Nastavení tiskárny

Dialogové okno pro výběr dalších parametrů pro tisk otevřete funkcí ”SOUBOR-NASTAVENÍ TISKÁRNY”. V tomto dialogovém okně vyplňte požadované parametry tiskárny.
 

Tisk tabulky správných odpovědí

Kromě funkce tisku testu je také potřebné vytisknout tabulku správných odpovědí. Tabulku správných odpovědí zobrazíte volbou ”SOUBOR-TISK SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍ”. Poznámka: Tato funkce je přístupná pouze v případě, že program je spuštěn v editačním režimu.


Zkouška

Zahájení zkoušky

Zahájit zkoušky lze funkcí ”ZKOUŠKA - START”. Po následném potvrzení budou vynulovány všechny odpovědi v testu a bude zahájena vlastní zkouška. V průběhu zkoušky se na horní liště zobrazuje čas zkoušky a počet zodpovězených otázek. Zkoušku je možné ukončit funkcí Zkouška-ukončit. V případě, že je v parametrech testu nastavena maximální doba zkoušky, bude zkouška automaticky ukončena po uplynutí této doby.
 

Ukončení a výsledek zkoušky, informace o testu

Po skončení zkoušky lze si nechat zobrazit výsledek testu volbou ”ZKOUŠKA - Ukončení”. V dialogovém okně se zobrazí následující údaje:

 • Celkový počet otázek v testu
 • Maximální počet bodů, kterého lze v testu dosáhnout
 • Počet chybných odpovědí
 • Počet dosažených bodů
 • Doba testu (pouze v případě, že byl spuštěný test)

Výše uvedené informace lze tlačítkem TISK vytisknout.

V případě, že je v programu nastaveno heslo a byla ukončena zkouška, bude po stisku tlačítka OK požadováno heslo. To heslo lze změnit funkcí Změna hesla. Dokud nebude potvrzeno platné heslo, nelze pokračovat v programu.
 

Zobrazit chybné odpovědi

Jestliže je zaškrtnutá volba ”ZKOUŠKA - Zobrazit chybné odpovědi”, budou správné odpovědi zobrazeny tučným podtrženým písmem. Chybné odpovědi budou zobrazeny přeškrtnutím.

Poznámka: Tato funkce je přístupná pouze v případě, že program je spuštěn v editačním režimu.


Funkce pro úpravu otázek

Editace otázky

Editovat otázku můžete z nabídky.volbou ”OTÁZKA - OPRAVIT. V dialogovém okně můžete vyplnit následující údaje:

 • Otázka - text vlastní otázky
 • Odpovědi - do seznamu odpovědí můžete vypsat maximálně 10 odpovědí. Pro přidání nové odpovědi použijte tlačítko ”PŘIDAT”, pro opravu odpovědi tlačítko ”EDITOVAT”, pro vymazání odpovědi z výběru tlačítko ”UBRAT”.
 • volba ”Vybraná odpověď je správná” - zde zaškrtněte správnou odpověď
 • Norma - číslo normy, k níž ze otázka vztahuje
 • Článek - číslo článku normy, k němuž se otázka vztahuje
 • Bodů za otázku

Poznámka: Tato funkce je přístupná pouze v případě, že program je spuštěn v editačním režimu.
 

Ubrání otázky

Volbou ”OTÁZKA - UBRAT” lze po následném potvrzení vyjmout otázku z testu.


Zobrazit odpovídající článek normy

Funkce se aktivuje volbou ”OTÁZKA - ČLÁNEK NORMY”. Tato funkce je použitelná pouze v případě, že na počítači je nainstalován a spuštěn software EL-Revize. V takovém případě se po zvolení této funkce zobrazí odpovídající článek normy.

Poznámka: Tato funkce je přístupná pouze v případě, že program je spuštěn v editačním režimu.
 


Operace s otázkami

Přidání testu

Funkce ”přidání testu” umožňuje již k existujícímu testu přidat další otázky. Po zvolení této funkce z nabídky ”TEST-PŘIDAT” se otevře dialogové okno pro výběr souboru s testem. Dále je zde možnost zadat počet otázek které budou z testu vybrány a jejich bodové ohodnocení. Po potvrzení budou otázky do testu přidány.
 

Zamíchat test

Zamíchání testu zvolíte volbou ”TEST-ZAMÍCHAT”. Po následném potvrzení bude test zamíchán, to znamená, že bude promícháno pořadí otázek a odpovědí.
 

Výběr náhodných otázek

Dialogové okno pro výběr otázek zvolíte volbou ”TEST-VYBRAT-NÁHODNÉ OTÁZKY”. Ve vstupní řádce zadejte počet otázek do výběru. Po potvrzení se provede náhodný výběr zvoleného počtu otázek. Ostatní otázky v testu budou vypuštěny a zůstanou v testu jen vybrané otázky.
 

Výběr označených otázek

Výběr označených otázek zvolíte volbou ”TEST-VYBRAT-OZNAČENÉ OTÁZKY”. Po zvolení této funkce se provede výběr. Ostatní otázky v testu budou vypuštěny a zůstanou v testu jen označené otázky.
 

Najít text v testu

Dialogové okno pro zadání hledaného textu zvolíte volbou ”TEST-NAJÍT”. Ve vstupní řádce zadejte hledaný text. Po potvrzení se začne hledat text v testu, a to od právě aktuální otázky směrem k poslední otázce.
 

Najít další text

Jestliže byl již dříve zadán hledaný text, provede se volbou ”TEST-NAJÍT DALŠÍ”. další hledání textu.
 

Označování otázek v testu

Otázky v testu lze označovat jednotlivě nebo lze provést z nabídky ”TEST” označení všech otázek v testu, zrušit označení u všech otázek nebo zaměnit označení. Tyto funkce jsou potřebné pro sestavení výběru označených otázek.

Označit otázku - funkce se aktivuje volbou ”OTÁZKA -Označit”. Funkce slouží pro postupné označování jednotlivých otázek a následně výběru označených otázek.

Poznámka: Funkce je přístupná pouze v případě, že program je spuštěn v editačním režimu.


Zkopírovat nebo přesunout otázku do druhého otevřeného testu

Tato funkce zkopíruje (nebo přesune) aktuální otázku do druhého otevřeného testu (které je otevřen v druhém okně). Použití této funkce je pro připravování vlastních testů a jednoduché a rychle přenášení otázek z jednoho testu do druhého.
 

Zkontrolovat platnost otázek podle norem ČSN

Funkce zkontroluje platnost otázek podle norem ČSN. Tato funkce je možná pouze v případě, že je současně spuštěný software EL-Revize, který obsahuje databázi článků norem ČSN.
 

Setřídit otázky podle čísla normy a článku

Funkce setřídí otázky vzestupně podle čísla normy a článku.
 


Nastavení testu a programu

Parametry jednotlivého testu

Volba nabízí:

 • možnost popisu testu - komentář
 • maximální doba zkoušky v minutách. Po uplynutí této doby se ukončí zkouška. (pozn.: V případě, že nastavena doba 0 minut, není maximální doba omezena)
 • Nadpis na stránce při tisku. Tento text bude tištěn na každé stránce na pravém okraji nahoře vedle čísla stránky
 • Text tištěný před otázkami. Bude tisknut na první stránce před první otázkou. Text může být i na více řádkách.
 • Volbu zda zobrazovat u otázky číslo a článek normy.

Výše uvedená nastavení budou uložena společně s otázkami v jednom souboru.
 

Konfigurace softwaru EL-Testy

Konfigurace softwaru EL-Testy umožňuje změnit následující parametry:

 • Písmo - lze vybrat písmo pro zobrazování otázek na displeji i na tiskárně
 • Velikost písma na tiskárně - velikost v bodech písma na tiskárně
 • Okraje při tisku - okraje papíru vytištěného testu na tiskárně
 • Velikost obrázku na obrazovce
 • Možnost umístění obrázku před nebo za otázkou
 • Velikost písma v seznamech (databázích) absolventů a v seznamu zpráv
 • Umístění datových souborů softwaru EL-Testy

 

Změna hesla

Volba umožňuje změnit heslo používané v programu. Toto heslo je určeno je požadováno po skončení vlastní zkoušky na počítači. Po skončení zkoušky se zobrazí výsledek zkoušky. Dokud nebude potvrzeno platné heslo, nelze pokračovat v programu. Při vlastní změně hesla je požadováno heslo zadat dvakrát. V případě, že bude zadáno prázdné heslo, nebude se již dále program na heslo dotazovat.
 

Režim testu

Režim testu lze měnit z nabídky volbou ”NASTAVENÍ -REŽIM”. Program EL-Testy rozlišuje dva základní režimy:

 • Testovací režim - v tomto režimu nelze prohlížet správné odpovědi, provádět úpravy testu. Tento režim je určen pro ověřování znalostí a vlastní zkoušení.
 • Editační režim - v tomto režimu jsou umožněny všechny funkce programu.

 

Okno - otevřít editor formulářů

Volba v menu Okno otevře okno editoru. Vice viz: Editor zpráv pro software EL-Testy.


Seznam absolventů testu

Nedílnou částí softwaru EL-Testy je program ”ABSOLVENTI”. Program nabízí seznam absolventů testu. Nového absolventa lze přidat do seznamu a vyplnit jeho osobní údaje. Poté lze otevřít seznam zpráv pro absolventa. V seznamu zpráv lze vytvořit protokol o zkoušce nebo zápis. Do těchto protokolů budou automaticky přeneseny údaje o zákazníkovi. Po doplnění zbývajících údajů lze tyto protokoly vytisknout.
 

Editovat údaje o absolventovi

V okně editace údajů o absolventovi lze editovat osobní údaje o absolventovi: Firma, jméno, datum a místo narození, ulice, město, PSČ, odborné vzdělání, započtená praxe, zaměstnavatel, poznámka
 

Otevřít seznam zpráv

V případě, že pro absolventa zvolíte funkci ”ABSOLVENT - SEZNAM ZPRÁV”, otevře se okno se seznamem zpráv. Zde můžete vybírat zprávy typu ”osvědčení o zkoušce” nebo ”zápis”. Více podrobností naleznete v nápovědě pro program EL-Revize, jelikož tato část programu ”ABSOLVENTI” je shodná s programem EL-Revize.
 

Spustit test

Funkcí ”SPUSTIT TEST” z nabídky ”ABSOLVENT” se spustí program pro testování znalostí z elektrotechnických norem.
 

Přidat nového absolventa

Touto funkcí z nabídky ”ABSOLVENT” lze přidat nového absolventa do seznamu absolventů.
 

Smazání absolventa

Touto funkcí z nabídky ”ABSOLVENT se smaže absolvent. Po následném potvrzení budou smazán absolvent.
 


Instalace nové verze - ”Upgrade”

Při instalaci nové verze programu EL-Testy do adresáře, kde je již program nainstalován, se instalační program může dotázat na přidání nových souborů s testy. Soubory s novými testy budou nainstalovány v podadresáři TESTY_A (při další instalací by to byl podadresář TESTY_B. Dále se instalační program může dotázat na přidání nových vzorových formulářů (do programu ABSOLVENTI). Tato volba nainstaluje nové verze formulářů Osvědčení a Zápis o zkoušce. Dosavadní napsané zprávy zůstanou v původní podobě.

 


VYHLÁŠKA 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice


Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a rozšíření dozoru státní báňské správy, stanoví v dohodě s Českou odborovou radou a ostatními ústředními orgány:

 

I. oddíl

Úvodní ustanovení
 

§ 1

(1) Vyhláška stanoví stupně odborné způsobilosti (dále jen "kvalifikace") pracovníků, kteří se zabývají obsluhou^1) elektrických zařízení nebo prací^1) na nich (dále jen "činnost"), projektováním těchto zařízení, řízením činnosti nebo projektování elektrických zařízení v organizacích, které vyrábějí, montují, provozují nebo projektují elektrická zařízení, nebo provádějí na elektrických zařízeních činnost dodavatelským způsobem; dále stanoví podmínky pro získání kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací.

(2) Za elektrická zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení, u nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem, a zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.
 

§ 2

Pracovníci uvedení v § 1 odst. 1 musí být tělesně a duševně způsobilí^2) a musí splňovat podmínky stanovené touto vyhláškou.
 

II. oddíl

Kvalifikace pracovníků
 

§ 3

Pracovníci seznámení

(1) Pracovníci seznámení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními^3) a upozorněni na možné ohrožení těmito zařízeními.

(2) Seznámení a upozornění podle odstavce 1 provede organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti a pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky seznámenými.
 

§ 4

Pracovníci poučení

(1) Pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

(2) Organizace je povinna stanovit obsah seznámení a dobu školení s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci uvedení v odstavci 1 vykonávat, a zajistit ověřování znalostí těchto pracovníků ve lhůtách, které předem určí.

(3) Seznámení, školení, upozornění a ověření znalostí podle odstavců 1 a 2 provede pro obsluhu elektrických zařízení organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti, a půjde-li o práci na elektrických zařízeních, pracovník s některou z kvalifikací uvedených v § 5 až 9; pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky poučenými.
 

§ 5

Pracovníci znalí


(1) Pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené odborné vzdělání uvedené v příloze 2 a po zaškolení složili zkoušku v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1.

(2) Zaškolení a zkoušku uvedené v odstavci 1 je povinna zajistit organizace. Obsah a délku zaškolení stanoví organizace s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat. Dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky jejich přezkoušení.

(3) Zaškolení provede organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat. Zkoušení nebo přezkoušení podle odstavce 2 provede organizací pověřený pracovník s některou z kvalifikací uvedených v § 6 až 9; pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky znalými.
 

§ 6

Pracovníci pro samostatnou činnost


(1) Pracovníci pro samostatnou činnost jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří

a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v § 5 odst. 1,

b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1,

c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1 znalosti potřebné pro samostatnou činnost.

(2) Zkoušku uvedenou v odstavci 1 je povinna zajistit organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro samostatnou činnost.

(3) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít některou z kvalifikací uvedených v § 7 až 9. Komise o tom pořídí zápis, podepsaný jejími členy.
 

§ 7

Pracovníci pro řízení činnosti


(1) Pracovníci pro řízení činnosti jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří

a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v § 6 odst. 1 nebo v § 5 odst. 1,

b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1,

c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1 znalosti potřebné pro řízení činnosti.

(2) Zkoušku uvedenou v odstavci 1 je povinna zajistit organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro řízení činnosti.

(3) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít kvalifikaci uvedenou v § 8 nebo 9. Komise o tom pořídí zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán dozoru^4) alespoň čtyři týdny před jejich konáním.
 

§ 8

Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu


(1) Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří

a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v § 7 odst. 1 nebo v § 6 odst. 1,

b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1,

c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1 znalosti potřebné pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem.

(2) Pracovníci pro řízení provozu jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří

a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v § 7 odst. 1 nebo v § 6 odst. 1,

b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1,

c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1 znalosti potřebné pro řízení provozu.

(3) Zkoušky uvedené v odstavcích 1 a 2 je povinna zajistit organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníků pro řízení provozu.

(4) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená alespoň tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně dva členové musí mít kvalifikaci uvedenou v odstavci 1 nebo v § 9. Komise pořídí o zkoušení nebo přezkoušení zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán dozoru alespoň čtyři týdny před konáním zkoušky nebo přezkoušení. V téže lhůtě uvědomí i příslušnou organizační složku (závod) organizace pro rozvod elektrické energie,^5) půjde-li o pracovníky pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem nebo o pracovníky pro řízení provozu elektrických odběrných zařízení připojených přímo na zařízení veřejného rozvodu elektřiny.
 

§ 9

Pracovníci pro provádění revizí


(1) Pracovníci pro provádění revizí elektrických zařízení (dále jen "revizní technici") jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené odborné vzdělání uvedené v přílohách 1 a 2, praxi uvedenou v příloze 1 a na žádost organizace složili zkoušku před některým z příslušných orgánů dozoru.

(2) Pro provádění zkoušek a přezkoušení revizních techniků platí zvláštní předpisy vydané příslušnými orgány dozoru.
 

§ 10

Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování


(1) Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování jsou ti, kteří mají odborné vzdělání a praxi určené zvláštními předpisy^6) a složili zkoušku ze znalosti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a z předpisů souvisejících s projektováním.^7)

(2) Zkoušku uvedenou v odstavci 1 je povinna zajistit projektující organizace; dále je povinna zajistit nejméně jednou za tři roky přezkoušení pracovníků pro samostatné projektování a pracovníků pro řízení projektování.

(3) Zkoušení nebo přezkoušení provede organizací pověřená alespoň tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít kvalifikaci uvedenou v odstavci 1 nebo v § 8 nebo 9. Komise pořídí o zkoušení nebo přezkoušení zápis, podepsaný jejími členy. O termínu a místě konání zkoušek nebo přezkoušení prokazatelně uvědomí organizace příslušný orgán dozoru alespoň čtyři týdny před jejich konáním. V téže lhůtě uvědomí i příslušný závod organizace pro rozvod elektrické energie, půjde-li o pracovníky pro řízení projektování nebo pracovníky, kteří projektují elektrická odběrná zařízení určená pro přímé připojení na zařízení veřejného rozvodu elektřiny.
 

§ 11

Kvalifikace ve zvláštních případech


(1) Absolventi vysoké školy elektrotechnické a absolventi přírodovědecké fakulty oboru fyziky, kteří pracují jako asistenti v laboratořích škol všech stupňů, se považují na svých pracovištích za pracovníky pro řízení činnosti, pokud složili zkoušku v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1. Jejich znalosti musí být ověřovány přezkoušením nejméně jednou za tři roky.

(2) Pracovníci vědeckých, výzkumných a vývojových ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání, v rámci výuky složili zkoušky z elektrotechniky, elektroniky nebo fyziky, nebo složili závěrečnou zkoušku z elektrotechniky nebo jaderné fyziky na střední odborné škole a kteří vykonávají experimentální práci na vymezených vědeckých, výzkumných nebo vývojových pracovištích, se považují za pracovníky pro samostatnou činnost, pokud složili po zaškolení zkoušku v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1. Jejich znalosti musí být ověřovány nejméně jednou za tři roky.

(3) Učitelé, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím, se považují pro tuto činnost za pracovníky pro samostatnou činnost; musí však být v používání zařízení prokazatelně zaškoleni a jejich znalosti bezpečnostních předpisů souvisejících s jejich činností musí být ověřovány přezkoušením nejméně jednou za tři roky.

(4) Zkoušení nebo přezkoušení pracovníků uvedených v odstavcích 1 až 3 provede tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít některou z kvalifikací uvedených v § 7 až 9. Komise o tom pořídí zápis podepsaný jejími členy. Komisi ustavuje vedoucí organizace.
 

III. oddíl

Společná ustanovení


§ 12

Povinnosti organizace


(1) Organizace jsou povinny zajišťovat trvalé zvyšování odborné úrovně pracovníků uvedených v této vyhlášce, soustavné doplňování jejich znalostí v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky, zejména v oblasti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, včetně technických norem, souvisejících s jejich činností.

(2) Organizace smí pověřovat činností, řízením činnosti, samostatným projektováním nebo řízením projektování a prováděním revizí jen pracovníky, kteří mají odpovídající kvalifikaci ve smyslu této vyhlášky.

(3) Organizace, která pověřuje nejvýše dva pracovníky činností vyžadující kvalifikaci nejméně podle § 5, musí zajistit, aby alespoň jeden z nich měl kvalifikaci nejméně podle § 6.

(4) Organizace, která pověřuje více než dva pracovníky činností vyžadující kvalifikaci nejméně podle § 5, musí zajistit, aby alespoň jeden z nich měl kvalifikaci podle § 7. Pro vedení všech pracovníků s kvalifikací nejméně podle § 5, je organizace povinna ustanovit
vedoucího, popřípadě i jeho zástupce. Tito pracovníci musí mít kvalifikaci podle § 8.

(5) Projektující organizace je povinna ustanovit pracovníka, který odpovídá za řízení projektování, popřípadě i jeho zástupce. Tito pracovníci musí mít kvalifikaci podle § 10.

(6) Organizace musí zajistit, aby učňové elektrotechnických oborů a zaškolovaní pracovníci prováděli na elektrických zařízeních jen takovou činnost, která odpovídá jejich postupně nabývaným odborným znalostem, a vždy pod vedením určeného pracovníka s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti.
 

§ 13

Zápočet doby praxe


(1) Do doby praxe potřebné pro nabytí některé z kvalifikací uvedených v § 6 až 9 se započítává doba montáží, údržbové nebo jiné provozní praxe na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí.^8)

(2) Do doby praxe potřebné pro nabytí některé z kvalifikací uvedených v § 7 až 9 se započítává také doba praxe získaná při technické kontrole nebo při revizích elektrických zařízení.

(3) Do doby praxe potřebné pro nabytí některé z kvalifikací uvedených v § 7 a 8 se započítává také doba praxe získaná při projektování elektrických zařízení, je-li doplněna praxí podle odstavce 1 v trvání nejméně jednoho roku.

(4) Do doby praxe potřebné pro nabytí kvalifikace uvedené v § 9 se započítává také polovina doby praxe získané při projektování elektrických zařízení, je-li doplněna praxí podle odstavce 1 v trvání nejméně jednoho roku.

(5) Doba praxe uvedená v odstavcích 1 až 4, získaná před více než pětiletým přerušením, se započítává do celkové doby praxe jen polovinou.
 

§ 14

Zkoušky a přezkoušení


(1) Předmětem zkoušek a přezkoušení jsou:

a) předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,^9) které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit,

b) místní pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit,

c) teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem.

(2) Ke zkouškám nebo přezkoušení pracovníků přizve organizace zástupce základní organizace Revolučního odborového hnutí, který má při zkouškách nebo přezkoušení podle § 6 až 8, 10 a 11 oprávnění člena zkušební komise.

(3) Výsledek zkoušek nebo přezkoušení se hodnotí dvěma stupni známek (vyhověl nebo nevyhověl).

(4) Při nevyhovujícím výsledku mohou být zkoušky nebo přezkoušení pracovníků opakovány v termínech určených organizací. Do úspěšného vykonání zkoušek nebo přezkoušení mohou být tito pracovníci pověřováni jen činností, která odpovídá jejich znalostem prokázaným při zkoušce nebo přezkoušení.

(5) Při změně pracovního poměru pracovníka rozhodne organizace o rozsahu jeho zkoušky, popřípadě potvrdí platnost dosavadního osvědčení.

(6) Pracovníci, kteří přeruší činnost na dobu delší než tři roky, se musí znovu podrobit zkoušce v plném rozsahu.

(7) Nemůže-li organizace pověřit svého pracovníka provedením zkoušky nebo přezkoušení, nebo zajistit ustavení vlastní zkušební komise, zajistí provedení zkoušky nebo přezkoušení pracovníkem nebo zkušební komisí jiné organizace.
 

§ 15

Osvědčení


(1) Organizace vydá pracovníkům uvedeným v § 6 až 8 a v § 10, kteří složili zkoušku, osvědčení, jehož vzor je uveden v příloze 3.

(2) Pracovníkům uvedeným v § 9 vydá osvědčení příslušný orgán dozoru s uvedením druhu a napětí elektrického zařízení a třídy objektu.^10)

(3) Organizace je povinna vést evidenci vydaných osvědčení přístupnou příslušným orgánům dozoru.

(4) Pracovník, kterému bylo vydáno osvědčení, je povinen je předložit na požádání příslušným orgánům dozoru.
 

IV. oddíl

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 16


(1) Pracovníci, kterým bylo vydáno osvědčení pro řízení dílčích montážních a udržovacích prací na elektrických zařízeních podle vyhlášky č. 95/1961 Sb., se považují za pracovníky s kvalifikací uvedenou v § 7, pokud řídící činnost nepřerušili na dobu delší než dva roky.

(2) Pracovníci, kterým bylo vydáno osvědčení pro řízení ucelené montážní nebo údržbové činnosti podle vyhlášky uvedené v odstavci 1 v organizacích, které provádějí činnost na elektrických zařízeních dodavatelským způsobem, se považují za pracovníky s kvalifikací uvedenou v § 8, pokud řídící činnost nepřerušili na dobu delší než dva roky.

(3) Pracovníci, kterým bylo vydáno osvědčení pro řízení dílčích montážních a udržovacích prací na elektrických zařízeních podle vyhlášky uvedené v odstavci 1 a kteří byli organizací pověřeni ve smyslu § 4 odst. 1 uvedené vyhlášky jako pracovníci odpovědní za provádění těchto prací, se považují za pracovníky s kvalifikací uvedenou v § 8, pokud tuto činnost nepřerušili na dobu delší než dva roky.

(4) Organizace musí zajistit nové přezkoušení a vydání nového osvědčení pracovníkům uvedeným v odstavcích 1 až 3 nejpozději do tří let ode dne jejich zkoušky nebo posledního přezkoušení.
 

§ 17

(1) Osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení vydaná před 1. lednem 1979 platí do 30. 6. 1983.

(2) Organizace jsou povinny žádost o vydání nového osvědčení pro své pracovníky podat nejpozději do 31. 12. 1982.

(3) Pracovníka přihlašuje na zkoušku organizace (§ 9), se kterou je v pracovním poměru.

(4) Osvědčení vydaná před 1. lednem 1979 orgány státní báňské správy zůstávají v platnosti, pokud se oprávnění pracovníci podrobili přezkoušení před příslušným orgánem státní báňské správy do 30. června 1983.
 

§ 18

Výjimky z požadavků na odborné vzdělání a praxi uvedených v této vyhlášce může povolit ve zvlášť odůvodněných případech příslušný orgán dozoru, a to na žádost organizace, popřípadě na žádost příslušného ústředního úřadu nebo orgánu.
 

§ 19

Zrušuje se vyhláška č. 95/1961 Sb., o podmínkách odborné způsobilosti pro provádění a řízení montáže a údržby elektrických zařízení, hromosvodů a antén.
 

§ 20

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979.

Předseda Českého úřadu bezpečnosti práce:

Dr. Bartík v.r.

Předseda Českého báňského úřadu:

Pastorek v.r.


Příl.1

Nejkratší praxe požadovaná pro pracovníky uvedené

a) v § 6

činnost vzdělání praxe^11)
na elektrických do 1000 V vyučení, SO, ÚSO, VŠ 1 rok
zařízeních nad 1000 V  vyučení, SO, ÚSO, VŠ 2 roky
na hromosvodech zaškolení 6 měsíců
vyučení, SO, ÚSO, VŠ 3 měsíce

b) v § 7

činnost vzdělání praxe^11)
na elektrických zařízeních do 1000 V vyučení 2 roky
SO, ÚSO, VŠ 1 rok
na elektrických zařízeních nad 1000 V vyučení 3 roky
SO, ÚSO, VŠ 2 roky
na hromosvodech zaškolení 1 rok
vyučení, SO ÚSO, VŠ 6 měsíců

c) v § 8

činnost vzdělání praxe
na elektrických zařízeních do 1000 V vyučení, SO 6 roků
ÚSO 4 roky
2 roky
na elektrických zařízeních nad 1000 V vyučení, SO 7 roků
ÚSO 5 roků
3 roky
na hromosvodech vyučení 2 roky
SO, ÚSO, VŠ 6 měsíců

d) v § 9

činnost vzdělání praxe^12) v objektech třídy
A B C
na elektrických zařízeních

 

strojů, přístrojů a rozvaděčů  vyučení, SO 4 7 -
ÚSO 3 5 5
2 3 3
do 1000 V včetně hromosvodů vyučení, SO 7 9 -
ÚSO 5 7 7
3 5 5
bez omezení napětí včetně hromosvodů vyučení, SO 8 9 -
ÚSO 6 7 7
4 5 5
na hromosvodech vyučení, SO 3 5 5
ÚSO, VŠ 1 2 2


Příl.2

Odborné vzdělání

Za ukončené odborné vzdělání (§ 5 odst. 1) se považuje

a) vyučení v oborech

Číselný znak název, učebního oboru

21-68-2 důlní elektromontér

26-81-2 elektromontér rozvodných zařízení

26-82-2 provozní elektromontér

26-83-2 elektromechanik

26-85-2 montér spojových zařízení

26-86-2 mechanik elektronických zařízení

26-87-2 elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení

26-88-2 spojový montér

26-89-2 spojový mechanik

26-90-2 mechanik dálkových spojů

26-92-2 mechanik měřicích a regulačních přístrojů

24-20-2 montér výtahů

Číselný znak, experimentální čtyřleté učební obory s maturitou

26-87-4,2:01 elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení

24-53-4,2:04 mechanik letadlových přístrojů

26-92-4,2:04 mechanik měřicích a regulačních přístrojů

24-41-4,2:03 mechanik programově řízených strojů

26-83-4,2:02 elektromechanik

26-86-4,2:03 mechanik elektronických zařízení

42-75-4,2:02 mechanik zemědělské techniky (pro živočišnou výrobu)

28-89-2 :08 spojový mechanik (mechanička)

26-88-2 :09 spojový mechanik pro spojovací sítě

21-68-4,2:02 důlní elektromontér

Číselný znak, experimentální tříleté učební obory bez maturity

26-89-2:07 mechanik telekomunikačních spojovacích zařízení

26-89-2:06 montér sdělovacích sítí

b) dosažení středního odborného vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání v oboru elektrotechniky

c) úspěšné absolvování vysoké školy studijního směru elektrotechnika
 


Příloha 3 k vyhlášce č. 50/1978 Sb.:

Evidenční číslo

              OSVĚDČENÍ

............................ nar................................
  (jméno a příjmení)        (datum a místo)

bydliště ........................................................
v pracovním poměru u ............................................
             (název a adresa organizace)
odborné vzdělání ...............................................^*)
praxe ..........................................................^*)
vykonal dnešního dne s úspěchem zkoušku podle §     vyhl. č.
50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice a může být
pověřen:
1. činností pracovníka znalého s vyšší kvalifikací
  a) pro samostatnou činnosti (§ 6 vyhl.)^**)
    na ........................................................
     (el.zařízení přísl.druhu a napětí podle § 13 odst.1
     vyhl.)
  b) pro řízení činnosti (§ 7 vyhl.)^**) na .....................
                       [viz písm.a)]
  c) pro řízení
    1. činnosti na ............................................
            [viz písm.a)]
    prováděné dodavatelským způsobem (§ 8 vyhl.)^**)
    2. provozu (§ 8 vyhl.)^**) .................................
                  [viz písm.a)]

2. a) samostatným projektováním (§ 10 vyhl.^**) ..................
                        [viz bod 1 písm.a)]
  b) řízením projektování (§ 10 vyhl.)^**) ......................
                        [viz bod 1 písm.a)]

Datum ......................    ...............................
                    Razítko organizace
                  a podpis odpovědného pracovníka


1) ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních.

2) Směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZd, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnic ministerstva zdravotnictví ČSR č. 17/1970 Věst. MZd ČSR, o změnách v posuzování zdravotní způsobilosti k práci, a metodické opatření č. 19/1970 Věst. MZd ČSR, o posuzování dočasné neschopnosti k práci.

3) ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickými

4) Příslušným orgánem dozoru se rozumějí orgány dozoru uvedené v § 1 a § 3 odst. 2 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad
bezpečností práce.

5) Např. rozvodný závod Středočeských energetických závodů, n.p. Praha.

6) Vyhláška č. 88/1976 Sb., o oprávnění k projektové činnosti.

7) Např. zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláška č. 104/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací, vyhláška č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.

8) Např. kabelová vedení, venkovní vedení, trakční vedení, rozvodny, napájecí stanice, elektrická zařízení pracovních strojů, elektrická zařízení vozidel, elektrická zařízení zdvihacích zařízení, zařízení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, elektrická zabezpečovací a spojovací zařízení a hromosvody.

9) § 272 zákoníku práce.

10) ČSN 34 3800 Revize elektrických zařízení a hromosvodů. Třída A - objekty bez nebezpečí výbuchu nebo s nebezpečím výbuchu v prostorách pomocných, třída B - objekty s nebezpečím výbuchu, třída C - objekty podléhající dozoru orgánu státní báňské správy.

11) Z celkové praxe musí být absolvován alespoň jeden rok na elektrických zařízeních příslušného druhu a napětí (§ 13 odst. 1). Pokud je požadovaná praxe pro činnost na hromosvodech kratší než 1 rok, stačí tato kratší praxe.

12) Z celkové praxe musí být absolvována alespoň polovina u elektrických zařízení, u kterých je požadována nejvyšší odborná kvalifikace pro provádění revizí. Je-li tato polovina delší než dva roky, stačí tyto dva roky.

*) Podle předložených podkladů.

**) Nehodící se škrtněte.

© 2023 ELMER software s.r.o.